Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Odbor hygieny výživy a PBU

hv head

Předmět činnosti oddělení HV:

 • kontrola provozoven stravovacích služeb (např. restaurace, hotely, bary, bufety, kavárny, cukrárny, občerstvení, stravování zaměstnanců, menzy, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče),
 • šetření poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin,
 • kontrola elektronických cigaret, náhradních náplní a bylinných výrobků určených ke kouření,
 • vydávání stanovisek pro stavební řízení k dokumentacím potravinářských podniků,
 • šetření podnětů,
 • odběr vzorků potravin a pokrmů,
 • spolupráce při uplatňování nutriční politiky ve výživě,
 • podávání informací veřejnosti o závadných pokrmech a potravinách,
 • činnost vyplývající z oznámení v RASFF (systém rychlého varování pro potraviny),
 • provádění zkoušek ze znalostí hub,
 • přezkušování znalostí nutných při činnostech epidemiologicky závažných.

Předmět činnosti oddělení PBU:

 • kontrola materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami,
 • kontrola kosmetických přípravků,
 • kontrola výrobků pro děti ve věku do 3 let,
 • kontrola hraček (chemické složení),
 • kontrola textilu,
 • šetření podnětů,
 • činnost vyplývající z oznámení v RAPEX (systém rychlého varování pro nepotravinářské výrobky) a RAPEX (systém rychlého varování pro nepotravinářské výrobky) a RASFF (pro výrobky určené pro styk s potravinami),
 • odběry vzorků PBU.

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.