Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále „KHS ZK“) jsou zveřejňovány v profilu zadavatele elektronického nástroje TENDERMARKET s názvem Z00000393, na adrese: https://www.tendermarket.cz/Z00000393.profil

Co je to Profil zadavatele ?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Zadavatel je povinen zřídit „profil zadavatele“ na základě § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Profil zadavatele je zveřejněn ve Věstníku Ministerstva pro místí rozvoj ČR.

    Důležité upozornění!

    • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
    • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
    • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.