KHS Zlínského kraje, Odbor protiepidemický, Podpora zdraví a zdravotní politika
6. 6. 2024
Evropská online studie o drogách (European Web Survey on Drugs, EWSD) probíhá každé tři roky napříč evropskými zeměmi. Cílem studie je shromáždit informace o vzorcích
KHS Zlínského kraje, Odbor protiepidemický
2. 4. 2024
Černý kašel neboli pertuse, je nakažlivá kapénková infekce. Nemoc se přenáší vzdušnou cestou při přímém styku s nemocným. Přenos předměty potřísněnými sekrety horních cest
KHS Zlínského kraje, Odbor protiepidemický
8. 3. 2024
Černý kašel neboli pertuse, je nakažlivá kapénková infekce. Nemoc se přenáší vzdušnou cestou při přímém styku s nemocným. Přenos předměty potřísněnými sekrety horních cest dýchacích

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.