Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Odbor hygieny dětí a mladistvých

hdm head

Předmět činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých :

Při výkonu státního zdravotního dozoru odbor hygieny dětí a mladistvých kontroluje, zda jsou plněny povinnosti, stanovené k ochraně veřejného zdraví:

 • ve školách všech typů vzdělávání, mimo vysoké školy,
 • ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, ve školských účelových zařízeních (střediska praktického vyučování), ve výchovných a ubytovacích zařízeních, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivní výchovnou péči,
 • v zařízeních sociálně právní ochrany dětí, ÚSP,
 • v zařízeních školního stravování a stravování pro děti (školní jídelny, výdejny, školní bufety),
 • v dětských zdravotnických zařízeních (jesle, kojenecké ústavy, dětské domovy, stacionáře),
 • při konání zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti, při pořádání škol v přírodě,
 • při provozu živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání,
 • při provozování venkovní hrací plochy s pískovištěm.

Při účasti na řízeních podle stavebního zákona, jako dotčeného orgánu státní správy, vydává stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení, účastní se na řízení a vydávání stanovisek ke kolaudačnímu souhlasu a změně užívání staveb.

Dále jsme dotčeným orgánem také v jiných záležitostech, jako je například rejstřík škol a školských zařízení nebo sociálně právní ochrana dětí.

Odbor hygieny dětí a mladistvých řeší dále podněty v rámci dozorovaných činností.

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.