KHS Zlínského kraje, Odbor hygieny dětí a mladistvých, Podpora zdraví a zdravotní politika
8. 2. 2024
Státní zdravotní ústav v Praze představil novou publikaci Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování, která je výstupem Mezirezortní pracovní skupiny pro institucionální

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.