Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Podatelna

Datová schránka: xwsai7r 

Elektronická podatelna

Adresa podatelny: podatelna (zavináč) khszlin.cz

Pravidla potvrzování doručených zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možno z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy
 • Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena

Vzor datové zprávy

Potvrzení doručení datové zprávy.
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně KHS Zlínského kraje podatelna (zavináč) khszlin.cz dne DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:

 • jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
 • elektronický podpis oprávněného zaměstnance

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech rtf, doc, pdf, html. Maximální velikost podání je 4 MB.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy, týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu khs (zavináč) khszlin.cz

Seznam právních předpisů

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb.

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.