Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Zdravotně výchovné materiály

Státní zdravotní ústav poskytuje neperiodické publikace veřejnosti zdarma. Informace lze získat telefonicky: 267 082 371 nebo prostřednictvím e-mailové adresy: lenka.svabova@szu.cz.

Preventivní materiály týkající se HIV/AIDS lze získat zdarma ve Státním zdravotním ústavu na Pracovišti manažera Národního programu HIV/AIDS, telefon: 267 082 650, e-mail: jiri.stupka@szu.czjdlckj@szu.cz.

Část zdravotně výchovných materiálů ve formě letáků ke stažení

SZÚ – videospot Pečujte o své zdraví

SZÚ – videospot Duševní zdraví

SZÚ – videospot Zubní hygiena

Exotika bez zbytečného rizika

SZÚ vytvořil ve spolupráci s českou kanceláří WHO informační plakát věnovaný cestovní medicíně.

Informace k doplňkům stravy

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.