Oznámení zdravotních obtíží po konzumaci potraviny, pokrmu, nápoje

Hygienické stanice jsou jediným dozorovým orgánem určeným k došetřování zdravotních obtíží po konzumaci potravin a pokrmů a nápojů.

Pro účely efektivního došetření příčiny obtíží je nezbytné uvést Vaše kontaktní údaje pro případné rychlé doplnění podání (Vaše kontaktní údaje jsou pouze pro naše využití, v žádném případě nejsou sdělovány třetí osobě) a další informace uvedené v následujícím formuláři:

Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHSZK) k jejich zpracování. S osobními údaji KHSZK nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách KHSZK (www.khszlin.cz) v informačním memorandu: „Ochrana osobních údajů“.

* Povinné údaje
**Pokud se vyskytly zdravotní obtíže po konzumaci stejného pokrmu či potraviny u vice členů jedné rodiny nebo konzumující skupiny, prosíme o samostatné vyplnění formuláře pro každou z postižených osob zvlášť. Formulář lze využít i k oznámení zdravotních obtíží po použití nebo kontaktu s kosmetickým přípravkem, hračkou, výrobkem pro děti, výrobkem určeným pro styk s potravinami nebo vodou, biocidem nebo obdobným výrobkem

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Aktuální hygienické informace a důležitá sdělení na jednom místě.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně je organizační složka státu, přímo řízená MZ ČR. Plní funkci správního úřadu a vykonává další specializovanou odbornou činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

budova KHS

Aktuality

Prozkoumejte všechny aktuality, které se aktuálně dějí ve Zlínském kraji.

Výběrová řízení

20. 11. 2023
Technik komunikačních technologií v oddělení provozních činností a veřejných zakázek na odboru ekonomicko provozním (jde o pracovní místo v režimu zákoníku práce)

Prohlížíte

Kalendář akcí

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.