Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.
26. 6. 2023

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2022

Aktualizováno: 13. 7. 2023
stavba roku1

Dne 15. června 2023 převzali zástupci vedení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně čestné uznání v soutěži Stavba roku 2022, a to v kategorii Stavby občanské vybavenosti za Rekonstrukci a zateplení budovy KHS a ředitelství KNTB, Zlín.

Soutěž organizuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví – krajská kancelář Zlínského kraje, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Zlínským krajem. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš.
Hlavním cílem soutěže je nejen prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji, ale i přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Stavby posuzuje odborná porota složená ze zástupců Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zástupců Zlínského kraje a odborných poradců. Soutěží se celkem v sedmi kategoriích.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje proběhlo v Uherském Brodě tradičně za účasti nejvyšších představitelů Zlínského kraje, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, odborné veřejnosti, přizvaných hostů z řad politické, společenské a kulturní sféry, médií a reklamních partnerů.
Bližší informace k novému ročníku soutěže, ale i k těm předchozím, naleznete na webových stránkách www.stavbaroku.zlin.cz

stavba roku predani

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.