7. 2. 2024

Koupání ve volné přírodě – rekreační sezona 2024

Aktualizováno: 29. 2. 2024

V souladu s § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, níže zveřejňujeme „Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání“ navržený pro rekreační sezonu 2024.
Do seznamu vod ke koupání, do něhož MZ ČR zahrnulo ve smyslu shora citovaného zákona povrchové vody, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel (PK) a další povrchové vody ke koupání bez provozovatele (KO), kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob (první část seznamu) a dále ostatní přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách místního významu (druhá část seznamu). Na těchto vodách bude provozovatel a v případě dalších povrchových vod ke koupání krajské hygienické stanice, provádět monitorování jakosti vod podle monitorovacího kalendáře, který vydá příslušná krajská hygienická stanice podle § 82a citovaného zákona.

Výzva k připomínkám:
V souladu s ustanovením § 6g odst. 3 výše citovaného zákona lze k sestavenému návrhu podat v termínu do 16. 2. 2024 připomínky místně příslušné krajské hygienické stanici.
Délka koupací sezony v roce 2024 se stanoví od 30. května do 1. září 2024

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.