Přírodní koupací biotop Modrá (UH)

Naučně – relaxační areál a Naučný areál s expozicí Živá voda . Areál se nachází při vjezdu do Archeoskanzenu Modrá ve vzdálenosti cca 80 m od hlavní silnice II. třídy Staré Město – Velehrad na parcele č. 1487/1.
Relaxační a naučná plocha je umístěna na severním okraji areálu a je určena k relaxaci, studiu a koupání na vlastní nebezpečí.

koup bec clip image002

Obsahuje tři samostatné části

Brouzdaliště – foliovaná vodní plocha s maximální hloubkou 1 m, vyspádovaná do sběrného místa s odtokem kalů a výpustí.
Plavecká zóna – má rozlohu 590 m2 a maximální hloubku 2 m, dosahuje až k hrázi.
Regenerační zóna – foliovaná vodní plocha určená k vyčištění vody biologickými procesy. Rozloha 142 m2.

Kontrola kvality vody rok 2024

DatumHodnoceníPoznámka
  
  
  

Legenda

Voda vhodná ke koupání. Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
Zhoršená jakost vody. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
Voda nevhodná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby soslabeným imunitním systémem.
Voda nebezpečná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
XMěření nebylo provedeno
KZkrátkodobé znečištění

Přehled kvality vody v minulých sezonách

Rok 2023

27.6.20.7. 3.8.7.8.16.8.

Rok 2022

27.6.25.7.
 

Rok 2021

7.6.12.7.
 

Rok 2020

9.7.4.8.

Rok 2019

3.7.5.8. 14.8.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.