Přírodní koupací biotop Modrá (UH)

Naučně – relaxační areál a Naučný areál s expozicí Živá voda . Areál se nachází při vjezdu do Archeoskanzenu Modrá ve vzdálenosti cca 80 m od hlavní silnice II. třídy Staré Město – Velehrad na parcele č. 1487/1.
Relaxační a naučná plocha je umístěna na severním okraji areálu a je určena k relaxaci, studiu a koupání na vlastní nebezpečí.

koup bec clip image002

Obsahuje tři samostatné části

Brouzdaliště – foliovaná vodní plocha s maximální hloubkou 1 m, vyspádovaná do sběrného místa s odtokem kalů a výpustí.
Plavecká zóna – má rozlohu 590 m2 a maximální hloubku 2 m, dosahuje až k hrázi.
Regenerační zóna – foliovaná vodní plocha určená k vyčištění vody biologickými procesy. Rozloha 142 m2.

Kontrola kvality vody rok 2023

DatumHodnoceníPoznámka
 27.6. 
 20.7. 
 3.8. 
7.8.Z důvodu překročení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů, kterým bylo laboratorně potvrzeno mikrobiologické znečištění vody, je voda nevhodná ke koupání.
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
Následné vzorky budou odebrány dne 16. 8. 2023. Bližší informace u provozovatele koupaliště. 
16.8.

Legenda

Voda vhodná ke koupání. Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
Zhoršená jakost vody. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
Voda nevhodná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby soslabeným imunitním systémem.
Voda nebezpečná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
XMěření nebylo provedeno
KZkrátkodobé znečištění

Přehled kvality vody v minulých sezonách

Rok 2022

27.6.25.7.
 

Rok 2021

7.6.12.7.
 

Rok 2020

9.7.4.8.

Rok 2019

3.7.5.8. 14.8.

Rok 2018

29.5.25.6.3.7. 2.8.6.8.
 

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.