Územní pracoviště Vsetín

budova UP VS
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czŘeditel – vedoucí služebního úřadu
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M.577 006 717vladimir.mozisek@khszlin.czředitel sekce OPVZ – zástupce vedoucího služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
Ing. Ján Horký577 006 719jan.horky@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
PhDr. Lenka Bubelová571 498 026lenka.bubelova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Denisa Zimková571 498 033denisa.zimkova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Ing. Adriana Žídková571 498 033adriana.zidkova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Bc. Petra Hrubová571 498 036petra.hrubova@khszlin.czrada, oddělení hygieny výživy
Ing. Jitka Mazůrková571 498 032jitka.mazurkova@khszlin.czodborný rada, oddělení PBU
Ing. Eva Urbanovská571 498 001eva.urbanovska@khszlin.czvedoucí oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Marcela Nováková571 498 007marcela.novakova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Monika Zvonková571 498 006monika.zvonkova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Bc. Miroslava Chytilová571 498 005miroslava.chytilova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Adam Pšenica571 498 006adam.psenica@khszlin.czodborný referent, oddělení hluku, EIA a IPPC
RNDr. Dagmar Kopečná571 498 024dagmar.kopecna@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny práce II.
Ing. Barbora Křenková571 498 023barbora.krenkova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce I.
Pavel Jelínek571 498 025pavel.jelinek@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce I.
Svatava Koňaříková571 498 027svatava.konarikova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce I.
Anna Pončíková571 498 027anna.poncikova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce I.
Mgr. Michaela Dušková571 498 037michaela.duskova@khszlin.czodborný rada, oddělení stravování dětí a mladistvých
Ing. Zdeňka Skalková571 498 038zdenka.skalkova@khszlin.czrada, oddělení hygieny dětí a mladistvých
MUDr. Petra Kurtinová571 498 041petra.kurtinova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Marie Kovářová571 498 043marie.kovarova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Bc. Markéta Olšáková571 498 042marketa.olsakova@khszlin.czrada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Bc. Monika Malaníková571 498 045monika.malanikova@khszlin.czrada, oddělení protiepidemické
Martina Novosadová571 498 011martina.novosadova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.