Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Územní pracoviště Vsetín

budova UP VS
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czředitel – vedoucí služebního úřadu
MVDr. Miroslav Jaroš577 006 729miroslav.jaros@khszlin.czředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
PhDr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.577 006 722michal.mozisek@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Pavel Calábek577 006 750pavel.calabek@khszlin.czkrizový manažer
PhDr. Lenka Bubelová571 498 026lenka.bubelova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Denisa Martinková571 498 033denisa.martinkova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Ing. Adriana Žídková571 498 034adriana.zidkova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Bc. Petra Hrubová571 498 036petra.hrubova@khszlin.czrada, oddělení hygieny výživy
Ing. Jitka Mazůrková571 498 032jitka.mazurkova@khszlin.czodborný rada, oddělení PBU
Ing. Eva Urbanovská571 498 001eva.urbanovska@khszlin.czvedoucí oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Marcela Nováková571 498 007marcela.novakova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Monika Zvonková571 498 006monika.zvonkova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Bc. Miroslava Chytilová571 498 005miroslava.chytilova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Adam Pšenica571 498 004adam.psenica@khszlin.czodborný referent, oddělení hluku, EIA a IPPC
RNDr. Dagmar Kopečná571 498 024dagmar.kopecna@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny práce II.
Ing. Barbora Křenková571 498 023barbora.krenkova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce I.
Pavel Jelínek571 498 025pavel.jelinek@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce I.
Svatava Koňaříková571 498 027svatava.konarikova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce I.
Anna Pončíková571 498 028anna.poncikova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce I.
Mgr. Michaela Dušková571 498 037michaela.duskova@khszlin.czodborný rada, oddělení stravování dětí a mladistvých
Ing. Tereza Juřicová571 498 038tereza.juricova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny dětí a mladistvých
MUDr. Petra Kurtinová571 498 041petra.kurtinova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Marie Kovářová571 498 043marie.kovarova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Bc. Markéta Olšáková571 498 042marketa.olsakova@khszlin.czrada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Martina Novosadová571 498 011martina.novosadova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.

Podání určená KHS ZLÍN

Upozorňujeme, že veškerá podání určená Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, je třeba adresovat prostřednictvím podatelny KHS ZLÍN, případně elektronické podatelny. Písemná komunikace mimo podatelnu neprochází automatickou evidencí v elektronickém systému spisové služby.

E-mailové adresy zaměstnanců KHS ZLÍN nejsou určeny pro příjem úředních podání adresovaných KHS ZLÍN, tím je výhradně adresa elektronické podatelny: podatelna@khszlin.cz