Územní pracoviště Uherské Hradiště

uherske hradiste
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czŘeditel – vedoucí služebního úřadu
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M.577 006 717vladimir.mozisek@khszlin.czředitel sekce OPVZ – zástupce vedoucího služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
Ing. Ján Horký577 006 719jan.horky@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Martina Rybnikářová572 430 723martina.rybnikarova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny výživy
Jana Janečková572 430 726jana.janeckova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny výživy
Martina Chytilová572 430 727martina.chytilova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Jana Šimková572 430 727jana.simkova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Mgr. Monika Blahová572 430 733monika.blahova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce II.
Jarmila Synčáková572 430 731jarmila.syncakova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce II.
Alena Žáková572 430 732alena.zakova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce II.
Bc. Ivana Borovičková, MBA572 430 711ivana.borovickova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Mgr. Jana Schambergerová572 430 716jana.schambergerova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Michaela Pačinková, DiS.572 430 722michaela.pacinkova@khszlin.czvrchní referent, oddělení hluku, EIA a IPPC
Mgr. Dominika Tišocká572 430 715dominika.tisocka@khszlin.czref. ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny obecné a komunální
Mgr. Barbora Nezhybová572 430 725barbora.nezhybova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, odd. stravování dětí a mladistvých
Jana Jiříková572 430 725jana.jirikova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Mgr. Katarina Maliariková572 430 734katarina.maliarikova@khszlin.czodborný rada, oddělení protiepidemické
Bc. Dagmar Vávrová572 430 734dagmar.vavrova@khszlin.czrada, oddělení protiepidemické
Renata Šišková572 430 735renata.siskova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Petra Bruštíková572 430 724petra.brustikova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Lenka Slivečková572 430 724lenka.sliveckova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
JUDr. Dana Zlámalíková572 430 713dana.zlamalikova@khszlin.czodborný rada, oddělení právní, kontrolní, personální
Mgr. Veronika Ježková572 430 714veronika.jezkova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.

Podání určená KHS ZLÍN

Upozorňujeme, že veškerá podání určená Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, je třeba adresovat prostřednictvím podatelny KHS ZLÍN, případně elektronické podatelny. Písemná komunikace mimo podatelnu neprochází automatickou evidencí v elektronickém systému spisové služby.

E-mailové adresy zaměstnanců KHS ZLÍN nejsou určeny pro příjem úředních podání adresovaných KHS ZLÍN, tím je výhradně adresa elektronické podatelny: podatelna@khszlin.cz