Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Územní pracoviště Uherské Hradiště

uherske hradiste
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czředitel – vedoucí služebního úřadu
MVDr. Miroslav Jaroš577 006 729miroslav.jaros@khszlin.czředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
PhDr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.577 006 722michal.mozisek@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Pavel Calábek577 006 750pavel.calabek@khszlin.czkrizový manažer
Martina Rybnikářová572 430 723martina.rybnikarova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny výživy
Jana Janečková572 430 726jana.janeckova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny výživy
Martina Chytilová572 430 727martina.chytilova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Jana Šimková572 430 727jana.simkova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Mgr. Monika Blahová572 430 733monika.blahova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce II.
Jarmila Synčáková572 430 731jarmila.syncakova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce II.
Alena Žáková572 430 732alena.zakova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce II.
Bc. Ivana Borovičková, MBA572 430 711ivana.borovickova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Mgr. Jana Schambergerová572 430 716jana.schambergerova@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Michaela Pačinková, DiS.572 430 722michaela.pacinkova@khszlin.czvrchní referent, oddělení hluku, EIA a IPPC
Mgr. Dominika Kubicskó572 430 715Dominika.Kubicsko@khszlin.czref. ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny obecné a komunální
Mgr. Barbora Nezhybová572 430 720barbora.nezhybova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, odd. stravování dětí a mladistvých
Jana Jiříková572 430 725jana.jirikova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Mgr. Katarina Maliariková572 430 734katarina.maliarikova@khszlin.czodborný rada, oddělení protiepidemické
Bc. Dagmar Vávrová572 430 736dagmar.vavrova@khszlin.czrada, oddělení protiepidemické
Renata Šišková572 430 735renata.siskova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Petra Bruštíková572 430 721petra.brustikova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Lenka Slivečková572 430 724lenka.sliveckova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
JUDr. Dana Zlámalíková572 430 713dana.zlamalikova@khszlin.czodborný rada, oddělení právní, kontrolní, personální
Mgr. Veronika Ježková572 430 714veronika.jezkova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.