Pracoviště Zlín

budova KHS
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czŘeditel – vedoucí služebního úřadu
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M.577 006 717vladimir.mozisek@khszlin.czředitel sekce OPVZ – zástupce vedoucího služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
Ing. Ján Horký577 006 719jan.horky@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Petra Žídková, DiS.577 006 754petra.zidkova@khszlin.czodborný rada, podpora zdraví
MVDr. Miroslav Jaroš577 006 729miroslav.jaros@khszlin.czředitel odboru hygieny výživy a PBU
Ing. Bc. Růžena Bednaříková577 006 735ruzena.bednarikova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny výživy
Alena Vykopalová577 006 730alena.vykopalova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny výživy
Ing. Stanislava Kutějová577 006 730stanislava.kutejova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Bc. Jana Žajdlíková577 006 731jana.zajdlikova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Zuzana Uhrmacherová577 006 732zuzana.uhrmacherova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Bc. Pavlína Uherková577 006 731pavlina.uherkova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Ing. Pavlína Pencová577 006 736pavlina.pencova@khszlin.czředitel odboru hygieny práce
MUDr. Kateřina Vařáková577 006 740katerina.varakova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny práce I.
MUDr. Helena Rýdlová577 006 749helena.rydlova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny práce I.
Mgr. Gabriela Šípová577 006 718gabriela.sipova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce I.
Mgr. Jana Špačková577 006 738jana.spackova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce I.
Helena Hladká577 006 718helena.hladka@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce I.
Bc. Pavla Voráčová577 006 758pavla.voracova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce I.
Ing. Eva Javoříková577 006 725eva.javorikova@khszlin.czředitel odboru hygieny obecné a komunální
Mgr. Jeanette Horčicová577 006 747jeanette.horcicova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Bc. Martina Damborská577 006 726martina.damborska@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Jana Baďurová, DiS.577 006 726jana.badurova@khszlin.czvrchní referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Bc. Martina Brhelová577 006 727martina.brhelova@khszlin.czreferent, oddělení hygieny obecné a komunální
Jana Miklová577 006 727jana.miklova@khszlin.czreferent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Eva Urbanovská571 498 001eva.urbanovska@khszlin.czvedoucí oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Vladimír Hutěčka577 006 751vladimir.hutecka@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Tereza Machů577 006 728tereza.machu@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Veronika Justová577 006 728veronika.justova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Magda Hábová577 006 755magda.habova@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Veronika Vítková577 006 755veronika.vitkova@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Mgr. Ivana Hába577 006 733ivana.haba@khszlin.czředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
Ing. Marta Korčáková, Ph.D.577 006 724marta.korcakova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Ing. Michal Žák577 006 734michal.zak@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví
Mgr. Magdaléna Klímová577 006 789magdalena.klimova@khszlin.czvedoucí oddělení stravování dětí a mladistvých
Bc. Petra Maňásková577 006 734petra.manaskova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví
MUDr. Jana E. Hošková577 006 741jana.hoskova@khszlin.czředitel odboru protiepidemického
MUDr. Vlasta Fojtíková577 006 742vlasta.fojtikova@khszlin.czvedoucí oddělení protiepidemického
Bc. Jana Pánková577 006 782jana.pankova@khszlin.czrada, oddělení protiepidemické
Jarmila Tabaková577 006 742jarmila.tabakova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Marie Zuzaníková577 006 743marie.zuzanikova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Ing. Andrea Bartlová577 006 780andrea.bartlova@khszlin.czodborný rada, oddělení protiepidemické
MVDr. Renata Skaličková577 006 744renata.skalickova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Alena Chudobová DiS.577 006 745alena.chudobova@khszlin.czvrchní referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Hana Přehnalová577 006 745hana.prehnalova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Ing. Ján Horký577 006 719jan.horky@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Marcela Vacenovská577 006 752marcela.vacenovska@khszlin.czvedoucí ekonomického oddělení
Renáta Lukavecká577 006 785renata.lukavecka@khszlin.czhlavní účetní, oddělení ekonomické
Margita Knotová577 006 712margita.knotova@khszlin.czreferent, oddělení ekonomické
Mgr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.577 006 737michal.mozisek@khszlin.czvedoucí, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Ing. Jan Vejsada577 006 716jan.vejsada@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Ing. Pavel Soukal577 006 781pavel.soukal@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Ing. Dagmar Zerzanová577 006 721dagmar.zerzanova@khszlin.czrada, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Jana Olejníková577 006 720jana.olejnikova@khszlin.czreferent, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Bc. Libor Netopil577 006 757libor.netopil@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Jindřich Krajča577 006 757jindrich.krajca@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Jiří Hurta577 006 757jiri.hurta@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
JUDr. Martin Hába577 006 748martin.haba@khszlin.czvedoucí oddělení právního, kontrolního a personálního
Mgr. Dominik Habáň577 006 714dominik.haban@khszlin.czodborný rada, oddělení právní, kontrolní, personální
Zdeňka Cilečková577 006 714zdenka.cileckova@khszlin.czvrchní referent, oddělení právní, kontrolní, personální
Marcela Baladová577 006 723marcela.baladova@khszlin.czvedoucí oddělení dokumentačního
Antonie Kukučková577 006 737antonie.kukuckova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník
Zuzana Hanušová577 006 737zuzana.hanusova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.

Podání určená KHS ZLÍN

Upozorňujeme, že veškerá podání určená Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, je třeba adresovat prostřednictvím podatelny KHS ZLÍN, případně elektronické podatelny. Písemná komunikace mimo podatelnu neprochází automatickou evidencí v elektronickém systému spisové služby.

E-mailové adresy zaměstnanců KHS ZLÍN nejsou určeny pro příjem úředních podání adresovaných KHS ZLÍN, tím je výhradně adresa elektronické podatelny: podatelna@khszlin.cz