Pracoviště Zlín

budova KHS
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czŘeditel – vedoucí služebního úřadu
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M.577 006 717vladimir.mozisek@khszlin.czředitel sekce OPVZ – zástupce vedoucího služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
Ing. Ján Horký577 006 719jan.horky@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Vladimír Hutěčka577 006 751vladimir.hutecka@khszlin.czkrizový manažer
Ing. Hana Složilová577 006 754hana.slozilova@khszlin.czpodpora zdraví
Ing. Petra Žídková, DiS.577 006 754petra.zidkova@khszlin.czpodpora zdraví
MVDr. Miroslav Jaroš577 006 729miroslav.jaros@khszlin.czředitel odboru hygieny výživy a PBU
Ing. Bc. Růžena Bednaříková577 006 735ruzena.bednarikova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny výživy
Bc. Pavlína Uherková577 006 731pavlina.uherkova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Alena Vykopalová577 006 730alena.vykopalova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny výživy
Ing. Stanislava Kutějová577 006 730stanislava.kutejova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Bc. Jana Žajdlíková577 006 731jana.zajdlikova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Zuzana Uhrmacherová577 006 732zuzana.uhrmacherova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Veronika Justová577 006 732veronika.justova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Ing. Pavlína Pencová577 006 736pavlina.pencova@khszlin.czředitel odboru hygieny práce
MUDr. Kateřina Vařáková577 006 740katerina.varakova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny práce I.
MUDr. Helena Rýdlová577 006 749helena.rydlova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny práce I.
Mgr. Gabriela Šípová577 006 718gabriela.sipova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce I.
Mgr. Jana Špačková577 006 738jana.spackova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce I.
Helena Hladká577 006 718helena.hladka@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce I.
Bc. Pavla Voráčová577 006 758pavla.voracova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce I.
Ing. Eva Javoříková577 006 725eva.javorikova@khszlin.czředitel odboru hygieny obecné a komunální
Mgr. Jeanette Horčicová577 006 747jeanette.horcicova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Eva Urbanovská571 498 001eva.urbanovska@khszlin.czvedoucí oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Bc. Martina Damborská577 006 726martina.damborska@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Magda Hábová577 006 755magda.habova@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Veronika Vítková577 006 755veronika.vitkova@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Martina Brhelová577 006 727martina.brhelova@khszlin.czreferent, oddělení hygieny obecné a komunální
Jana Miklová577 006 727jana.miklova@khszlin.czreferent, oddělení hygieny obecné a komunální
Jana Baďurová, DiS.577 006 726jana.badurova@khszlin.czvrchní referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Tereza Machů577 006 728tereza.machu@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hluku, EIA a IPPC
Mgr. Ivana Lukašíková577 006 733ivana.lukasikova@khszlin.czředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
Ing. Marta Korčáková, Ph.D.577 006 724marta.korcakova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Mgr. Magdaléna Klímová577 006 789magdalena.klimova@khszlin.czvedoucí oddělení stravování dětí a mladistvých
Ing. Michal Žák577 006 734michal.zak@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví
Bc. Petra Maňásková577 006 734petra.manaskova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví
MUDr. Jana E. Hošková577 006 741jana.hoskova@khszlin.czředitel odboru protiepidemického
MUDr. Vlasta Fojtíková577 006 742vlasta.fojtikova@khszlin.czvedoucí oddělení protiepidemického
Bc. Jana Pánková577 006 782jana.pankova@khszlin.czrada, oddělení protiepidemické
Jarmila Tabaková577 006 742jarmila.tabakova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Marie Zuzaníková577 006 743marie.zuzanikova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Ing. Andrea Bartlová577 006 780andrea.bartlova@khszlin.czodborný rada, oddělení protiepidemické
MVDr. Renata Skaličková577 006 744renata.skalickova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Alena Chudobová DiS.577 006 745alena.chudobova@khszlin.czvrchní referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Hana Přehnalová577 006 745hana.prehnalova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Bc. Tereza Saňová577 006 783tereza.sanova@khszlin.czrada v oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Ing. Ján Horký577 006 719jan.horky@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Marcela Vacenovská577 006 752marcela.vacenovska@khszlin.czvedoucí ekonomického oddělení
Renáta Lukavecká577 006 785renata.lukavecka@khszlin.czhlavní účetní, oddělení ekonomické
Margita Knotová577 006 712margita.knotova@khszlin.czreferent, oddělení ekonomické
Mgr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.577 006 719michal.mozisek@khszlin.czvedoucí, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Ing. Dagmar Zerzanová577 006 721dagmar.zerzanova@khszlin.czrada, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Jana Olejníková577 006 720jana.olejnikova@khszlin.czreferent, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Bc. Libor Netopil577 006 757libor.netopil@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Jindřich Krajča577 006 757jindrich.krajca@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Jiří Hurta577 006 757jiri.hurta@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Ing. Pavel Soukal577 006 781pavel.soukal@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Ing. Jan Vejsada577 006 716jan.vejsada@khszlin.czoddělení provozních činností a veřejných zakázek
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
JUDr. Martin Hába577 006 748martin.haba@khszlin.czvedoucí oddělení právního, kontrolního a personálního
Mgr. Dominik Habáň577 006 714dominik.haban@khszlin.czodborný rada, oddělení právní, kontrolní, personální
Zdeňka Cilečková577 006 714zdenka.cileckova@khszlin.czvrchní referent, oddělení právní, kontrolní, personální
Marcela Baladová577 006 723marcela.baladova@khszlin.czvedoucí oddělení dokumentačního
Antonie Kukučková577 006 737antonie.kukuckova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník
Zuzana Hanušová577 006 737zuzana.hanusova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.