Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Pracoviště Zlín

budova KHS
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czředitel – vedoucí služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
PhDr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.577 006 722michal.mozisek@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Pavel Calábek577 006 750pavel.calabek@khszlin.czkrizový manažer
Ing. Petra Žídková, DiS.577 006 754petra.zidkova@khszlin.czodborný rada, podpora zdraví
MVDr. Iveta Stiksová577 006 754iveta.stiksova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví
Ing. Bc. Růžena Bednaříková577 006 735ruzena.bednarikova@khszlin.czředitel odboru hygieny výživy a PBU
Ing. Stanislava Kutějová577 006 799stanislava.kutejova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny výživy
Alena Vykopalová577 006 730alena.vykopalova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny výživy
Ing. Bc. Jana Žajdlíková577 006 777jana.zajdlikova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Markéta Jančíková577 006 732marketa.jancikova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Bc. Pavlína Uherková577 006 731pavlina.uherkova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Ing. Zuzana Uhrmacherová577 006 732zuzana.uhrmacherova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Pavlína Pencová577 006 736pavlina.pencova@khszlin.czředitel odboru hygieny práce
MUDr. Kateřina Vařáková577 006 740katerina.varakova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny práce I.
MUDr. Helena Rýdlová577 006 749helena.rydlova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny práce I.
Mgr. Jana Špačková577 006 738jana.spackova@khszlin.czrada, oddělení hygieny práce I.
Helena Hladká577 006 718helena.hladka@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce I.
Ing. Veronika Justová577 006 758veronika.justova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny práce I.
Ing. Eva Javoříková577 006 725eva.javorikova@khszlin.czředitel odboru hygieny obecné a komunální
Mgr. Jeanette Horčicová577 006 747jeanette.horcicova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Bc. Martina Damborská577 006 746martina.damborska@khszlin.czrada, oddělení hygieny obecné a komunální
Jana Baďurová, DiS.577 006 726jana.badurova@khszlin.czvrchní referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Bc. Martina Brhelová577 006 753martina.brhelova@khszlin.czreferent, oddělení hygieny obecné a komunální
Jana Miklová577 006 727jana.miklova@khszlin.czreferent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Eva Urbanovská571 498 001eva.urbanovska@khszlin.czvedoucí oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Vladimír Hutěčka577 006 751vladimir.hutecka@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Magda Hábová577 006 755magda.habova@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Veronika Vítková577 006 715veronika.vitkova@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Ing. Bc. Tereza Raková577 006 759tereza.rakova@khszlin.czreferent, oddělení hluku, EIA a IPPC
Mgr. Karolína Martišová577 006 728karolina.martisova@khszlin.czreferent, oddělení hluku, EIA a IPPC
MVDr. Miroslav Jaroš577 006 729miroslav.jaros@khszlin.czředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
Ing. Marta Korčáková, Ph.D.577 006 724marta.korcakova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Ing. Michal Žák577 006 734michal.zak@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví
Mgr. Magdaléna Klímová577 006 789magdalena.klimova@khszlin.czvedoucí oddělení stravování dětí a mladistvých
MUDr. Jana E. Hošková577 006 741jana.hoskova@khszlin.czředitel odboru protiepidemického
MUDr. Vlasta Fojtíková577 006 742vlasta.fojtikova@khszlin.czvedoucí oddělení protiepidemického
Bc. Jana Pánková577 006 782jana.pankova@khszlin.czrada, oddělení protiepidemické
Jarmila Tabaková577 006 761jarmila.tabakova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Marie Zuzaníková577 006 743marie.zuzanikova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Ing. Andrea Bartlová577 006 780andrea.bartlova@khszlin.czodborný rada, oddělení protiepidemické
MVDr. Renata Skaličková577 006 744renata.skalickova@khszlin.czvedoucí oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Alena Chudobová DiS.577 006 762alena.chudobova@khszlin.czvrchní referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
Hana Přehnalová577 006 745hana.prehnalova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
PhDr. Jana Kroupová577 006 766jana.kroupova@khszlin.czrada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD
PhDr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.577 006 722michal.mozisek@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Robert Pekaj577 006 719robert.pekaj@khszlin.czvedoucí oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Marcela Vacenovská577 006 752marcela.vacenovska@khszlin.czvedoucí ekonomického oddělení
Ing. Dagmar Zerzanová577 006 721dagmar.zerzanova@khszlin.czrada, oddělení provozních činností a veřejných zakázek
Renáta Lukavecká577 006 785renata.lukavecka@khszlin.czhlavní účetní, oddělení ekonomické
Margita Knotová577 006 712margita.knotova@khszlin.czreferent, oddělení ekonomické
Ing. Pavel Soukal577 006 781pavel.soukal@khszlin.cztechnik komunikačních technologií
Ing. Bohumír Kratochvíl577 006 716bohumir.kratochvil@khszlin.cztechnik komunikačních technologií
Alena Čalová577 006 720alena.calova@khszlin.czreferent majetkové správy
Bc. Libor Netopil577 006 756libor.netopil@khszlin.cztechnický pracovník
Jiří Hurta577 006 757jiri.hurta@khszlin.czdopravní referent
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
JUDr. Martin Hába577 006 748martin.haba@khszlin.czvedoucí oddělení právního, kontrolního a personálního
Mgr. Dominik Habáň577 006 763dominik.haban@khszlin.czodborný rada, oddělení právní, kontrolní, personální
Zdeňka Cilečková577 006 714zdenka.cileckova@khszlin.czvrchní referent, oddělení právní, kontrolní, personální
Marcela Baladová577 006 723marcela.baladova@khszlin.czvedoucí oddělení dokumentačního
Zuzana Hanušová577 006 765zuzana.hanusova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.

Podání určená KHS ZLÍN

Upozorňujeme, že veškerá podání určená Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, je třeba adresovat prostřednictvím podatelny KHS ZLÍN, případně elektronické podatelny. Písemná komunikace mimo podatelnu neprochází automatickou evidencí v elektronickém systému spisové služby.

E-mailové adresy zaměstnanců KHS ZLÍN nejsou určeny pro příjem úředních podání adresovaných KHS ZLÍN, tím je výhradně adresa elektronické podatelny: podatelna@khszlin.cz