Územní pracoviště Kroměříž

kromeriz
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czŘeditel – vedoucí služebního úřadu
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M.577 006 717vladimir.mozisek@khszlin.czředitel sekce OPVZ – zástupce vedoucího služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
Ing. Ján Horký577 006 719jan.horky@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Ivana Kovářová573 504 121ivana.kovarova@khszlin.czrada, oddělení hygieny výživy
Bc. Denisa Jedruchová, DiS.573 504 121denisa.jedruchova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Ing. Markéta Jančíková573 504 119marketa.jancikova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Lenka Pipková573 504 120lenka.pipkova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce II.
Bc. Štěpán Odstrčilík573 504 128stepan.odstrcilik@khszlin.czref. pro ochranu a podporu veřejného zdraví, oddělení hygieny práce II.
Hana Stachoňová573 504 116hana.stachonova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Lenka Zapletalová573 504 117lenka.zapletalova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Vladimír Hutěčka577 006 751vladimir.hutecka@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Mgr. Blanka Berdníková573 504 118blanka.berdnikova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Soňa Rudolfová573 504 118sona.rudolfova@khszlin.czodborný referent, oddělení stravování dětí a mladistvých
Mgr. Martina Rozsypálková573 504 125martina.rozsypalkova@khszlin.czrada, oddělení protiepidemické
Eliška Sobková573 504 123eliska.sobkova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Bc. Věra Krejčířová573 504 112vera.krejcirova@khszlin.czrada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Mgr. Milada Prause573 504 112milada.prause@khszlin.czrada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Radka Ešlerová573 504 111radka.eslerova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.

Podání určená KHS ZLÍN

Upozorňujeme, že veškerá podání určená Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, je třeba adresovat prostřednictvím podatelny KHS ZLÍN, případně elektronické podatelny. Písemná komunikace mimo podatelnu neprochází automatickou evidencí v elektronickém systému spisové služby.

E-mailové adresy zaměstnanců KHS ZLÍN nejsou určeny pro příjem úředních podání adresovaných KHS ZLÍN, tím je výhradně adresa elektronické podatelny: podatelna@khszlin.cz