Územní pracoviště Kroměříž

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Územní pracoviště
Kroměříž Havlíčkova 792/13 761 01 Kroměříž

kromeriz

Telefon:
E-podatelna:
IČ:
idds:

Úřední doba:

Po, St:
Út, Čt: 
Pá:

8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
8:00 – 13:00

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czředitel – vedoucí služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
PhDr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.577 006 722michal.mozisek@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Pavel Calábek577 006 750pavel.calabek@khszlin.czkrizový manažer
Hana Stachoňová573 504 116hana.stachonova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Lenka Zapletalová573 504 117lenka.zapletalova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Ing. Vladimír Hutěčka577 006 751vladimir.hutecka@khszlin.czodborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Mgr. Blanka Berdníková573 504 114blanka.berdnikova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Soňa Rudolfová573 504 118sona.rudolfova@khszlin.czodborný referent, oddělení stravování dětí a mladistvých
Mgr. Lucie Vrbíčková573 504 125lucie.vrbickova@khszlin.czrada, oddělení protiepidemické
Eliška Sobková573 504 123eliska.sobkova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Bc. Věra Krejčířová573 504 112vera.krejcirova@khszlin.czrada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Mgr. Milada Prause573 504 113milada.prause@khszlin.czrada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.

Podání určená KHS ZLÍN

Upozorňujeme, že veškerá podání určená Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, je třeba adresovat prostřednictvím podatelny KHS ZLÍN, případně elektronické podatelny. Písemná komunikace mimo podatelnu neprochází automatickou evidencí v elektronickém systému spisové služby.

E-mailové adresy zaměstnanců KHS ZLÍN nejsou určeny pro příjem úředních podání adresovaných KHS ZLÍN, tím je výhradně adresa elektronické podatelny: podatelna@khszlin.cz