Územní pracoviště Kroměříž

kromeriz
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.577 006 711khs@khszlin.czŘeditel – vedoucí služebního úřadu
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M.577 006 717vladimir.mozisek@khszlin.czředitel sekce OPVZ – zástupce vedoucího služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D.577 006 750vendula.sevcikova@khszlin.czvedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová577 006 711danuse.vymetalova@khszlin.czasistentka ředitele
Mgr. Václav Kočí577 006 713vaclav.koci@khszlin.czředitel odboru správního
Ing. Ján Horký577 006 719jan.horky@khszlin.czředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Vladimír Hutěčka577 006 751vladimir.hutecka@khszlin.czkrizový manažer
Ing. Ivana Kovářová573 504 121ivana.kovarova@khszlin.czrada, oddělení hygieny výživy
Bc. Denisa Jedruchová573 504 121denisa.jedruchova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Ing. Markéta Jančíková573 504 119marketa.jancikova@khszlin.czreferent ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy
Lenka Pipková573 504 120lenka.pipkova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny práce II.
Hana Stachoňová573 504 116hana.stachonova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Lenka Zapletalová573 504 117lenka.zapletalova@khszlin.czodborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Mgr. Blanka Berdníková573 504 118blanka.berdnikova@khszlin.czodborný rada, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Soňa Rudolfová573 504 118sona.rudolfova@khszlin.czodborný referent, oddělení stravování dětí a mladistvých
Mgr. Martina Rozsypálková573 504 125martina.rozsypalkova@khszlin.czrada, oddělení protiepidemické
Eliška Sobková573 504 123eliska.sobkova@khszlin.czodborný referent, oddělení protiepidemické
Bc. Věra Krejčířová573 504 112vera.krejcirova@khszlin.czrada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Mgr. Milada Prause573 504 112milada.prause@khszlin.czrada, oddělení hygieny zdravotnických zařízení
Mgr. Adéla Forýtková573 504 111adela.forytkova@khszlin.czadministrativní a spisový pracovník

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.