Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti ve Zlínském kraji k 15. 8. 2023

Aktualizováno: 5. 9. 2023

V období od 30. 6. 2023 do 15. 8. 2023 provedla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem 86 kontrol, které se zabývaly zajištěním dětské rekreace.

Zdroj: www.pixabay.com

Sumární přehled o kontrolách:

  • Počet zkontrolovaných táborů:

76 zotavovacích akcí, 7 jiných podobných akcí pro děti a 3 provozovny stravovacích služeb určených táborníkům

  • Počet sankcí/celková výše: 

2/1500 Kč (část kontrol není ukončena a je v řešení)

  • Počet zjištěných nedostatků na táborech:

2x ve zdravotnické dokumentaci dětí a fyzických osob (konkrétně u potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí)

1x ve stravování (potraviny nebyly skladovány ve vhodných skladovacích podmínkách)

1x v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí

Sumární přehled o akcích, které evidujeme k 15. 8. 2023:

  • 123 zotavovacích akcí, kde probíhá 154 běhů a je rekreováno 8029 dětí

ZOTAVOVACÍ AKCE – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

  • 35 jiných podobných akcí pro děti, kde probíhá 42 běhů a je rekreováno 1041 dětí

JINÁ PODOBNÁ AKCE PRO DĚTI – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví výše uvedená definice zotavovací akce, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

Zpracovala Mgr. Ivana Lukašíková

Ve Zlíně, dne 15. srpna 2023

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.