Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

11. únor – Světový den nemocných

Aktualizováno: 22. 2. 2023

Světový den nemocných poprvé vyhlášený papežem Janem Pavlem II. si každý rok připomínáme 11. února. Tento den zasvětila katolická církev památce Panny Marie Lurdské. Pannu Marii spatřila ve skalní jeskyni poblíž Lurd ve Francii v roce 1858 čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová. Zjevení Panny Marie se opakovalo ještě sedmnáctkrát. Do jeskyně, kde vytryskl pramen vody, lákají nemocné zkušenosti jiných poutníků. Během let došlo k mnoha zázračným uzdravením, ale úlevu přinesla tato pouť ještě většímu počtu lidí. V tento den bychom přitom neměli mít na paměti pouze nemocné, ale také ty, kteří se o ně starají.

Se zdravím se úzce pojí úroveň zdravotní gramotnosti populace. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se jedná o znalost, která ukazuje, jakým způsobem dokážou lidé informace získat, pochopit a využít ke zlepšení svého zdraví. Tedy schopnost orientovat se v záplavě informací, správně si je vyložit a následně také využít. Zdravotní gramotnost a její zvyšování podporuje WHO a organizace OECD, ale je zájmem také pojišťoven. Patří také k jednomu ze specifických cílů Strategie Zdraví 2030 v České republice, včetně přijetí a implementace Národního programu podpory zdravotní gramotnosti.

Na základě posledního výzkumu konaného roku 2020 vyšší úroveň zdravotní gramotnosti vykazují ženy, starší lidé a lidé s vyšším sociálním statusem. Zdravotní gramotnost pozitivně ovlivňuje subjektivní hodnocení vlastního zdraví a souvisí s nižší spotřebou specializované zdravotní péče.

Znepokojivé je, že 40 % respondentů se domnívá, že očkování může způsobit nemoc, před kterou má chránit, podle čtvrtiny očkování oslabuje imunitu a dokonce 44 % soudí, že riziko nemoci, proti které existuje očkování je nízké či velmi nízké.
Výzkum současně poukázal na skutečnost, že 17,2 % respondentů považuje za obtížné nebo velmi obtížné řídit se doporučením lékaře. éměř 80 % pojištěnců je pro to, aby byla zavedeny bonifikace (snížení pojistného) u pojištěnců, kteří se chovají odpovědně k vlastnímu zdraví. Zatímco třetina pojištěnců kontroluje výši úhrad za zdravotní péči, 40 % respondentů vůbec neví, kde tyto informace může nalézt.

sd nemocnych

Zpracovala Ing. Hana Složilová
Ve Zlíně dne 10. února 2023

Zdroje:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/umrtnost-data-muzi-zeny-zelezna-opona-cesko-rakousko-nemecko-ockovani_1901210600_jab
https://deti.vira.cz/clanky/svetovy-den-nemocnych
https://www.sumperk.charita.cz/dalsi-aktivity/cteni-pro-dusi/11-unora-svetovy-den-nemocnych/
https://www.uzg.cz/eurozpravy-cz-temer-polovina-cechu-ma-omezenou-zdravotni-gramotnost-ukazal-pruzkum/
https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/zdravotni-gramotnost-v-cr-se-zlepsila

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.