Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 10. 2. 2023

Aktualizováno: 17. 2. 2023

V 6. kalendářním týdnu roku 2023 je situace na území Zlínského kraje hlášených akutních respiračních infekcí srovnatelná s nemocností v předchozích třech týdnech, s hodnotou 1 351 nemocných na 100 000 obyvatel. Z těchto údajů vyplývá, že nemocnost je stále významná bez výraznějšího poklesu.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 2 928 osob na 100 000 je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena v okrese Uherské Hradiště s hodnotou 1 445 nemocných osob na 100 000 obyvatel, následována okresem Zlín s hodnotou 1 435 nemocných osob na 100 000 obyvatel. V okrese Vsetín činí nemocnost 1 266 nemocných osob na 100 000 obyvatel a v okrese Kroměříž 1 185 nemocných na 100 000 obyvatel.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění na území ČR se pomalu snižuje aktivita chřipky, nadále přetrvávají lokální ohniska výskytu chřipkových onemocnění.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.


V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI 10 2
ARI okresy 10 2

Ve Zlíně, dne 10. 2. 2023
Zpracovala: MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 10. 2. 2023

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.