• Nacházíte se zde:
  • Kontakt
  • Územní pracoviště Kroměříž
 

Územní pracoviště Kroměříž

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
územní pracoviště Kroměříž
Havlíčkova 792/13
761 01 Kroměříž
 
tel.: 573 504 111
fax: 573 339 504 
e-podatelna : podatelna@khszlin.cz
sekretariát : khs@khszlin.cz
 
IČO: 71009221
Datová schránka: xwsai7r
Úřední doba :
Po: 8:00 - 17:00 (úřední dny)
St:  8:00 - 17:00 (úřední dny)
 
Podatelna:
Po, St:  8:00 - 17:00
Út, Čt:  8:00 - 14:00
Pá:       8:00 - 13:00
 

 

Vedení
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. 577 006 711 khs@khszlin.cz ředitel - vedoucí služebního úřadu
Mgr. Vendula Ševčíková, MSc., Ph.D. 577 006 750 vendula.sevcikova@khszlin.cz
vedoucí oddělení kanceláře ředitele
Danuše Vymětalová  577 006 711 danuse.vymetalova@khszlin.cz  asistentka ředitele
Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M. 577 006 717 vladimir.mozisek@khszlin.cz ředitel sekce OPVZ - zástupce vedoucí služebního úřadu
Mgr. Václav Kočí 577 006 713 vaclav.koci@khszlin.cz ředitel odboru správního
Ing. Ján Horký  577 006 719  jan.horky@khszlin.cz ředitel ekonomicko provozního odboru
Ing. Vladimír Hutěčka
  577 006 751
vladimir.hutecka@khszlin.cz krizový manažer
Odbor hygieny výživy a PBU
Mgr. Ing. Martina Kořínková 573 504 119 martina.korinkova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hygieny výživy
Ing. Ivana Stachoňová  573 504 121 ivana.stachonova@khszlin.cz  rada, oddělení hygieny výživy 
 Bc. Denisa Jedruchová 573 504 121  denisa.jedruchova@khszlin.cz ref. ochrany a podpory veřejného zdraví, oddělení hygieny výživy 
Odbor hygieny práce
Ing. Lucie Režná  573 504 128 lucie.rezna@khszlin.cz  ref. ochrany a podpory veřejného zdraví 
Lenka Pipková 573 504 120 lenka.pipkova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny práce II.
Odbor hygieny obecné a komunální
Ing. Kristýna Maršálková 573 504 116 kristyna.marsalkova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hluku, EIA a IPPC
Hana Stachoňová 573 504 116 hana.stachonova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Lenka Zapletalová 573 504 117 lenka.zapletalova@khszlin.cz odborný referent, oddělení hygieny obecné a komunální
Odbor hygieny dětí a mladistvých
Mgr. Blanka Berdníková 573 504 118 blanka.berdnikova@khszlin.cz odborný rada, oddělení hygieny dětí a mladistvých
Soňa Rudolfová 573 504 118 sona.rudolfova@khszlin.cz odborný referent, oddělení stravování dětí a mladistvých
Odbor protiepidemický
Mgr. Martina Rozsypálková 573 504 123 martina.rozsypalkova@khszlin.cz rada, oddělení protiepidemické
Eliška Sobková 573 504 123 eliska.sobkova@khszlin.cz odborný referent, oddělení protiepidemické
Bc. Věra Krejčířová 573 504 112 vera.krejcirova@khszlin.cz rada, oddělení hygieny zdrav. zařízení
Mgr. Milada Prause 573 504 112 milada.prause@khszlin.cz rada, oddělení hygieny zdrav. zařízení
Odbor ekonomicko provozní
Mgr. Adéla Forýtková 573 504 111 adela.forytkova@khszlin.cz administrativní a spisový pracovník