Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Kontrolní akce Alhokol, drogy a mládež 2023

Aktualizováno: 29. 12. 2023

Ve dnech 25. 10. 2023 až 29. 10. 2023 proběhla pravidelná celostátní kontrolně-preventivně akce pod názvem „Alkohol, drogy a mládež 2023“, která se soustředila na kontrolu prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým v nejrůznějších provozovnách. Hlavním garantem akce byla Policie ČR.

Tato kontrolní akce proběhla i na území Zlínského kraje, a to ve spolupráci s Policií České republiky a dalších složek, např. za účasti pracovníků místně příslušné městské policie, Celní správy, České obchodní inspekce, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dalších.

zakaz prodeje

Za orgán ochrany veřejného zdraví, tj. za Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje, byly kontroly zaměřeny na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“), konkrétně na označení zákazu kouření při vstupu do provozovny grafickou značkou, označení provozovny viditelným textem „Zákaz prodeje tabákových výrobků a podávání alkoholických nápojů do 18 let“, dodržování zákazu kouření ve vnitřní části provozu stravovacích služeb a jiné požadavky platné legislativy.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje v průběhu 25. 10. až 28. 10. 2023 v nočních hodinách a v doprovodu Policie ČR zkontrolovala celkem 14 provozoven typu bar, restaurace, vinárna, kavárna, diskotéka a porušení zákona č. 65/2017 Sb. shledala ve 3 provozovnách.

Kromě nedostatků v označení provozoven bylo v jedné provozovně zjištěno také kouření jak hostů, tak i personálu. Dále byly v 6 provozovnách zjištěny závady v dodržování provozní hygieny. Za zjištěné nedostatky budou provozovatelům po vypořádání protokolů o kontrole uloženy sankce.

Titulni obrazek

Zpracoval: MVDr. Miroslav Jaroš

Ve Zlíně, dne 3. 11. 2023

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.