Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.
3. 11. 2023

KHS Zlínského kraje obhájila titul Podnik podporující zdraví III. stupně 2023

Aktualizováno: 31. 1. 2024
logo khs
logo ppz

V České republice už od roku 2005 každoročně Hlavní hygienik ČR vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem je ocenit ty společnosti, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Řada těchto podniků se stará nadstandardně nejen o své zaměstnance, ale jejich aktivity jsou přínosem pro široké okolí a jsou důležitým činitelem ve svém regionu. Navíc příkladnou péčí o zdraví a zdravý životní styl svých zaměstnanců motivují další podniky ke snaze zavést podobná opatření. Soutěžit mohou všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty.
Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti byla vybrána pro svou komplexnost a výstižnost jako hlavní hodnotící materiál již od zahájení soutěže v roce 2005. Kritéria byla zpracována na základě první iniciativy Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti (European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP). Od roku 2007 jsou hodnotící kritéria zpracována odděleně pro velké a malé a střední podniky. Od vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Podnik podporující zdraví 89 podniků a organizací činných v České republice. Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.
V roce 2018 se vedení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále „KHS ZK“) rozhodlo, že se zapojí do projektu Podnik podporující zdraví. Cílem projektu bylo a je zvýšit informovanost zaměstnanců ohledně problematiky zdravého životního stylu, prevence civilizačních chorob a zdravotních obtíží spojených s nesprávnou ergonomikou pracovní pozice, zdravotní potíže způsobené kouřením jak aktivním, tak pasivním a možnosti jejich eliminace. Dne 6. 8. 2020 proběhl audit pracovníků Státního zdravotního ústavu zaměřený na kvalitu ochrany a podpory zdraví zaměstnanců a dne 27. 10. 2020 byl KHS ZK udělen titul Podnik podporující zdraví III. stupně na tříleté období, tj. do 27. 10. 2023.
Podpora zdraví a péče nejen o zaměstnance patří k našim dlouhodobým prioritám, proto jsme se i v roce 2023 přihlásili do soutěže Podnik podporující zdraví s cílem obhájit získaný titul. Po doložení podkladů dne 19. 7. 2023 proběhl na KHS ZK za přítomnosti Státního zdravotního ústavu v Praze audit. Na základě výsledků auditu bylo naší organizaci dne 31. 10. 2023 v Kaiserštejnském palaci v Praze slavnostně předáno osvědčení spojené s právem užívat titul Podnik podporující zdraví III. stupně do 31. 10. 2026. V současné době patříme mezi pět hygienických stanic, které titul obdržely, přičemž jsme jako jediná KHS opětovně dosáhli na ocenění nejvyššího dosaženého stupně, tj. 3. stupně v kategorii malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců). Je to pro nás nejenom ocenění dosavadní práce, ale také motivace v této práci nadále pokračovat.

ppz1
ppz2
ppz3

Bližší informace o projektu a i o oceněných podnicích jsou k dispozici na webových stránkách:
https://www.podnikpodporujicizdravi.cz/podpora-zdravi-na-pracovisti/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/titulem-podnik-podporujici-zdravi-byly-letos-oceneny-ctyri-spolecnosti/

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.