„Zdravá města“ ve Zlínském kraji

Aktualizováno: 11. 4. 2024

Ve Zlínském kraji se k datu 10. 4. 2024 nachází celkem 12 měst, obcí či mikroregionů, které jsou členy Národní sítě Zdravých měst. Národní síť Zdravých měst ČR je odborně zaměřená asociace 140 měst, městských části, krajů, malých obce a mikroregionů s regionálním vlivem na 2 319 měst a obcí, ve kterých žije 5,470 milionu obyvatel (50 % populace ČR). Národní síť Zdravých měst ČR aktivně pracuje v Česku již 30 let.

mesto 1

Konkrétně se jedná o:

Mikroregion střední Vsetínsko, Mikroregion Kroměřížsko, Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Police, Huslenky – v Národní síti Zdravých měst jsou vedeni jako pozorovatelé

Uherský Brod a Krhová – ti jsou vedeni jako začátečníci

Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašské Klobouky – patří mezi pokročilé členyRožnov pod Radhoštěm – ten je v Národní síti Zdravých měst veden jako šampion

Spolupráce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně s členy Národní sítě Zdravých měst ve Zlínském kraji

Konkrétní spolupráce byla navázána v roce 2023 s městem Kroměříž, kde byly pracovnice Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) přizvány do pracovní skupiny podílející se na sestavení Zdravotního plánu města Kroměříže. V rámci jednání pracovní skupiny byla zástupcům města mimo jiné představena také preventivní činnost KHS ZK a nabídnuta možnost jejího využití.

Pracovnice KHS ZK se účastnila dalších akcí pořádaných „Zdravými městy“ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Konkrétně se v roce 2023 jednalo o „Týden zdraví“ a „Jarmark sociálních služeb“ v Rožnově pod Radhoštěm, „Den sportu“ a „Den bez aut“ ve Vsetíně, kde během dne probíhaly krátké preventivní intervence z oblasti prevence infekčních onemocnění přenášených klíšťaty, dentální a osobní hygieny, následků kouření tabáku na zdraví či účinků alkoholu na vnímání reality.

Pracovnice KHS ZK se v návaznosti na dlouholetou spolupráci zúčastnila také otevřeného semináře „Jarní školy Národní sítě Zdravých měst“ v Rožnově pod Radhoštěm, kde byla představena preventivní činnosti KHS ZK a nabídnuta spolupráce dalším městům či obcím ze Zlínského kraje.

obrazek 2

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.