Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Krajská hygienická stanice předala Základní škole Kostelec u Holešova, okres Kroměříž certifikát Zdravá školní jídelna

Aktualizováno: 11. 4. 2024
jidelna foto

Základní škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž se do projektu Zdravá školní jídelna, který je pořádán pod záštitou Státního zdravotního ústavu v Praze, přihlásila v roce 2022. Během několika měsíců splnil tým školní jídelny deset kritérií projektu a náleží ji titul Zdravá školní jídelna. Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

Certifikát byl dne 8. 4. 2024 předaný do rukou zástupců vedení základní školy, které vytvořilo podporující prostředí pro příkladnou spolupráci školní jídelny, s pedagogy školy, rodiči a žáky.

Plnění kritérií projektu probíhalo pod dohledem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Konkrétně se jednalo o plnění následujících kritérií:

 • Z pyramidy na talíř – jednoduché zásady správné výživy v praxi
 • Pestrý jídelní lístek s každodenní nabídkou neslazených nápojů (sestavený dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši)
 • Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
 • Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů
 • Střídmé solení s ohledem na dětského strávníka
 • Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí
 • Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí, seznamování s mezinárodní kuchyní
 • Pravidelné vzdělávání personálu školní jídelny
 • Zvyšování výživové gramotnosti a podpora správných stravovacích návyků dětí
 • Prezentace školní jídelny a podpora komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.