Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.
Aktualizováno: 8. 4. 2024

Konopí seté (Cannabis Sativa L.) je mnohostranná rostlina historicky využívaná např.  pro výrobu textilních vláken, oleje nebo krmiva. Její využití v potravinářském průmyslu je však předmětem mnoha debat z toho důvodu, že vykazuje prokazatelné terapeutické účinky na straně jedné, ale u některých odrůd také kontroverzní psychotropní aktivitu na straně druhé.

Δ9-tetrahydrokanabinol (Δ9-THC) byl identifikován jako hlavní složka zodpovědná za psychotropní účinky, zatímco jeho konstituční izomer kanabidiol (CBD) ukázal zcela jiné farmakologické vlastnosti. Obě látky patří do stejné skupiny rostlinných kanabinoidů. Jelikož dosud nebyl prodej výrobků s obsahem derivátů kanabinoidů žádným způsobem regulován, deriváty CBD jsou často přidávány do konopných produktů, které uvádějí „příznivé“ účinky podobné těm, které vyvolává Δ9-THC. V současné době dochází k neustálému rozšiřování sortimentu. Potravinářské výrobky, které deklarují obsah kanabinoidů se vyrábějí přidáním konopného oleje nebo konopné moučky získané ze semen, případně výtažky z konopí. Díky uváděným pozitivním účinkům získávají tyto produkty celosvětovou popularitu a jsou prodávány otevřeně v obchodech i online na e-shopech.  

Potravina však nesmí obsahovat jakékoliv množství Δ9-THC, za což je zodpovědný výrobce a vstupem pro výrobu nesmí být konopí, tedy květ nebo rostlina s květem. Může se jednat o rostlinu bez květu (vrcholíku), jejíž použití v potravinách je v souladu s § 5 vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.

Rozmanitost na trhu s konopím se dále zvýšila v květnu 2022, kdy byl v Evropě poprvé zaznamenán polosyntetický kanabinoid hexahydrokanabinol (HHC). Od října 2022 je sledován jako nová psychoaktivní látka systémem včasného varování EU. Na trhu ve Spojených státech se však objevil již v roce 2021. V České republice se ve zvýšeném množství vyskytuje na trhu rovněž od roku 2022. V konopí je obsažen pouze ve stopovém množství, proto je vyráběn synteticky cyklizací a hydrogenací CBD nebo z technického konopí. V současné době existují pouze omezené znalosti o HHC, jeho farmakologických vlastnostech a prevalenci, protože se běžně nezkoumá v rutinních toxikologických testech. Není tedy zřejmá bezpečnost produktů s obsahem HHC, rizika spojená s jejich používáním stejně jako dlouhodobé účinky na lidský organismus.

Negativní účinky HHC na zdraví jsou spojeny s jeho interakcí s endokanabinoidním systémem v těle, který ovlivňuje řadu fyziologických procesů, včetně bolesti, nálady a apetitu. Podobně jako Δ9-THC se HHC váže na kanabinoidní receptory v mozku a těle, což může vést ke změnám v percepci, náladě a chování. U intoxikovaných pacientů látkou HHC pak dochází k poruchám vědomí, výkyvům nálad, agresi či nevolnostem. Vzhledem k všeobecné dostupnosti výrobků s HHC, jsou nejohroženější skupinou děti a mladiství, u kterých se v poslední době vyskytla řada případů intoxikací po požití výrobků s obsahem HHC ve formě želatinových cukrovinek.

Toxikologické informační středisko od června roku 2022 do 4. 2. 2024 eviduje 170 případů intoxikace převážně dětí a mladistvých. Účinek kanabinoidů začíná 30 minut až 1 hodinu od požití látky. Je zde tedy zpoždění účinku, proto dochází k intoxikacím. Uživatel si vezme např. gumového medvídka s obsahem HHC a nepozoruje žádné účinky, tak si vezme za 10 min další a pak ještě další, čímž dojde k předávkování. Situace stran nadměrného užívání látky HHC a jejích derivátů se výrazně zhoršila na přelomu roku 2023 a 2024, kdy došlo k několika případům předávkování a následné hospitalizace.

Dne 14. 2. 2024 Vláda ČR schválila dočasný zákaz HHC a společně s dalšími syntetickými kanabinoidy hexahydrokanabinol-O-acetát HHC-O a tetrahydrokanabiforol THCP je zařadila na seznam zakázaných návykových látek. Nařízení bylo notifikováno Evropskou komisí. Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví zákaz platí od 1. března 2024 s tím, že omezení bude pouze dočasné do 1. 1. 2025. Znamená to, že během této doby bude HHC látkou zakázanou. Ministerstvo zdravotnictví se k tomu kroku rozhodlo kvůli množícím se hospitalizacím dětí a mladistvých po požití cukrovinek obsahujících HHC.

Po zákazu nebude možné produkty s HHC a dalšími dvěma subtypy nabízet ani držet. V současné době jsou v nabídce nejčastěji želé, sušenky či gumoví medvídci, vapovací pera, ale také výrobky ve formě „hašiše“. Prostřednictvím e-shopů a prodejních automatů mají pak k výrobkům s obsahem této látky přístup i ti, kterým ještě nebylo 18 let. Výrobci své výrobky často označují jako sběratelské předměty nebo jako výrobky, které nejsou určeny ke konzumaci. Snaží se tím vyhnout právním předpisům, které se vztahují na potraviny.

HHC 1

Zdroje:

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

www.emcdda.europa.eu

https://www.mdpi.com/journal/molecules

www.nature.com/scientificreports

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.