1. 3. 2024

Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 1. 3. 2024

Aktualizováno: 1. 3. 2024

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji v 9. kalendářním týdnu roku 2024 činila 1 141 nemocných na 100 000 obyvatel, což oproti předchozímu týdnu představuje pokles o 3,1 %. Z těchto údajů vyplývá, že nemocnost je srovnatelná s nemocností v předchozím týdnu a nedosahuje epidemických hodnot. Nicméně k výraznějšímu poklesu nedošlo a riziko onemocnění stále přetrvává.

Nejvyšší počty nemocných u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 2 959 nemocných osob na 100 000 obyvatel jsou zaznamenány u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Z okresů je nejvíce nemocných ARI hlášeno v okrese Kroměříž s hodnotou 1 335 nemocných osob na 100 000 obyvatel.

Laboratorní nálezy dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění ukazují, že v sentinelové i non-sentinelové virologické surveillance, byly v 8. kalendářním týdnu stejnou měrou zastoupeny dva dominující patogeny, a to virus chřipky typu A (A/H1 pdm) a RSV. Detekce SARS-CoV-2 má minoritní zastoupení v pouhých 3 %. Ve Zlínském kraji stejně jako v ČR, je dominantní virus chřipky A.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit zdravotní stav jejich blízkých.

V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI tabulky
ARI graf dle veku

Ve Zlíně, dne 1. 3. 2024
MUDr. Jana Eliška Hošková, MUDr. Vlasta Fojtíková

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.