Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 24. 2. 2023

Aktualizováno: 3. 3. 2023

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními činila v 8. kalendářním týdnu roku 2023 ve Zlínském kraji 1 396 nemocných na 100 000 obyvatel, oproti minulému týdnu došlo k nárůstu o 27,7 %. Jedná se o očekávaný nárůst po jarních prázdninách.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 2 937 nemocných osob na 100 000 obyvatel je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Ve všech věkových skupinách došlo k nárůstu, nejvyšší o 34,3 % byl evidován ve věkové skupině 15-24 let. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena v okrese Uherské Hradiště s hodnotou 1 697 nemocných osob na 100 000 obyvatel, následována okresem Zlín s hodnotou 1 394 nemocných osob na 100 000 obyvatel. V okrese Vsetín činí nemocnost 1 295 nemocných osob na 100 000 obyvatel a v okrese Kroměříž 1 130 nemocných na 100 000 obyvatel.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění na území ČR sice klesá výskyt chřipky typu A, zvyšuje se však cirkulace chřipky typu B.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.

V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI okresy 24 2
ARI 24 2

Ve Zlíně, dne 24. 2. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 24 2

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.