Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 3. 3. 2023

Aktualizováno: 10. 3. 2023

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními činila v 9. kalendářním týdnu roku 2023 ve Zlínském kraji 1 307 nemocných na 100 000 obyvatel, oproti minulému týdnu došlo k mírnému poklesu o 6,4 %, nicméně riziko onemocnění stále přetrvává.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 2 563 osob na 100 000 je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Nárůst o 8,1 % byl evidován ve věkové skupině 65 a více let.
Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena v okrese Kroměříž s hodnotou 1 405 nemocných osob na 100 000 obyvatel, což je proti předchozímu týdnu nárůst o 24,3 %. V okrese Uherské Hradiště došlo k poklesu o 24,1 % a nemocnost činí 1 288 nemocných osob na 100 000 obyvatel. Obdobná hodnota nemocnosti byla zaznamenána i v okrese Vsetín 1 287 nemocných na 100 000 obyvatel a okrese Zlín 1 282 nemocných na 100 000 obyvatel.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění z hlediska dynamiky v rámci sezóny sice klesá výskyt chřipky typu A, zvyšuje se však cirkulace virů chřipky typu B. Situaci lze nadále ještě považovat za regionální epidemická ohniska respiračních onemocnění.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.

V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI 3 3
ARI okresy 3 3

Ve Zlíně, dne 3. 3. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 3 3

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.