7. duben – Světový den zdraví

Aktualizováno: 11. 4. 2023
Obrazek WHO

Dne 7. dubna probíhá každoročně Světový den zdraví při příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO), při němž WHO zaměřuje svou pozornost na vybrané klíčové priority veřejného zdraví s cílem podpory zdraví lidí po celém světě.

Hlavním tématem letošního Světového dne zdraví, při jehož příležitosti WHO slaví 75. výročí svého založení, je

„Zdraví pro všechny“

Tento den má sloužit jako upozornění, že bychom měli neustále budovat a zlepšovat kvalitu svého života.

Zdraví, dle WHO není pouze nepřítomnost nemoci či vady. Je to stav plné tělesné, dušení a sociální pohody, ale také schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život.

Důležitými faktory, které ovlivňují naše zdraví (tzv. determinanty zdraví) jsou:

 1. Životní styl (způsob života) – způsob stravování, pohybová aktivita, péče o vlastní zdraví, osobní hygiena, sociální faktory, způsob práce, stres, vzdělání, zneužívání drog nebo alkoholu, kouření. Tyto faktory ovlivňují zdraví asi z 50 %.
 2. Životní a pracovní prostředí – ovzduší, voda, půda, hluk, elektromagnetické záření, klimatické podmínky, pracovní prostředí, předměty běžného užívání, bydlení, služby, doprava, urbanistika.
  Tyto faktory ovlivňují zdraví asi z 15–20 %.
 3. Péče o zdraví a zdravotnictví – rozvoj medicíny a lékařské techniky, dostupnost zdravotní péče, zdravotnický systém, úroveň zdravotnictví, organizace financování a řízení zdravotnictví.
  Tyto faktory ovlivňují zdraví asi z 10–15 %.
 4. Genetický základ – vrozené vady, dispozice ke vzniku nemoci, úroveň intelektových schopností, rozdíly ve zdraví mužů a žen. Tyto faktory ovlivňují zdraví asi z 10–15 %.
Obrazek graf

Je zřejmé, že nejvýznamnější vliv na naše zdraví má náš vlastní způsob života, náš životní styl, který má každý z nás ve svých rukou. Proto využijme Světový den zdraví k tomu, abychom se nad svým způsobem života zamysleli a zkusili v něm něco zlepšit. V silách každého z nás je možnost ovlivnit alespoň tyto oblasti svého života:

Výživu – která by měla být pestrá, vyvážená a pravidelná. Není třeba se vzdávat svých oblíbených „nezdravých“ jídel, stačí, když je budeme jíst občas, v malém množství a doplníme je zdraví prospěšnými potravinami, jako je ovoce a zelenina, které nám nejenom dodá vlákninu, vitamíny a stopové prvky, ale také nás zasytí, tak zjistíme, že nám stačí menší porce ostatního jídla. Důležité je dodržování pitného režimu, vhodné jsou ovocné a bylinné čaje, voda, neslazené ředěné džusy.

Obrazek suroviny

Opatrní bychom měli být se slazenými nápoji. Ryby by se měli stát běžnou součástí našeho jídelníčku, stejně jako omezení živočišných tuků. Spotřebu alkoholu se snažme minimalizovat

Pohybová aktivita – pohyb je nezbytnou součástí života, WHO doporučuje alespoň 3 hodiny týdně, lépe 30 min denně, věnovat fyzické aktivitě, např. chůzi. U dětí alespoň 1 hodinu denně.

Odpočinek – péče o duševní rovnováhu je velmi důležitá, ale často nejsložitější. Optimalizaci poměru mezi prací a odpočinkem, stresem a relaxací musí každý zvládnout sám. Pěstujme si vhodné koníčky, sport, vycházky do přírody a příjemné mezilidské vztahy.

Kouření – zabíjí krásu i zdraví. Kuřáctví zvyšuje jednoznačně riziko jak kardiopulmonálních, tak nádorových onemocnění a je třeba ho jednoznačně odmítnou.

Světový den zdraví nám může pomoci k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak cenné je naše zdraví. Představuje to nejcennější, co máme.

Ve Zlíně dne 6. dubna 2023
Zpracovala Ing. Petra Žídková, DiS.

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.