Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 6. 4. 2023

Aktualizováno: 14. 4. 2023

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními činila ve 14. kalendářním týdnu roku 2023 ve Zlínském kraji 1 124 nemocných na 100 000 obyvatel, oproti minulému týdnu došlo k poklesu o 3,3 %.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 2 673 nemocných osob na 100 000 obyvatel byla zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI, stejně jak minulý týden, hlášena z okresu Uherské Hradiště s hodnotou 1 327 nemocných osob na 100 000 obyvatel, s mírným nárůstem o 1,5 %. Mírný nárůst o 6,5 % jsme zaznamenali i v okrese Kroměříž s hodnotou 1 045 nemocných osob na 100 000 obyvatel. V okrese Zlín činil pokles 9,6 % s nemocností 1163 nemocných na 100 000 obyvatel a v okrese Vsetín byla evidována nejnižší nemocnost 931 nemocných osob na 100 000 obyvatel s poklesem o 5,4 %

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění v ČR se i nadále vyskytují lokální až regionální epidemická ohniska respiračních onemocnění. Původcem respiračních nemocí jsou nejen viry chřipky (především chřipka typu B), ale též virus SARS-CoV-2 a další respirační viry.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.

V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Stále doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI 6 4
ARI okresy 6 4

Ve Zlíně, dne 6. 4. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 6 4

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.