Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

23. září – Mezinárodní den neslyšících

Aktualizováno: 21. 11. 2023
WFD

Mezinárodní den pro neslyšící se každoročně slaví 23. září jako připomínka data založení Světové federace neslyšících, která byla založena 23. září 1951 v Římě. Světová federace neslyšících (World Federation of the Deaf – WFD) je mezinárodní nevládní organizace, která zastupuje a podporuje zájmy neslyšících lidí po celém světě. Jejím cílem je zlepšovat kvalitu života neslyšících lidí a bojovat proti diskriminaci.

Mezinárodní den neslyšících se slaví již od roku 1958 a jeho symbolem je modrý květ symbolizující krásu a jemnost neslyšícího jazyka a kultury.

Podle Světové zdravotnické organizace je více než 5 % světové populace (tj. asi 466 milionů lidí) neslyšících. Neslyšící jsou lidé, kteří mají úplnou nebo téměř úplnou ztrátu sluchu. Jedná se o osoby, které jsou neschopné slyšet zvuky řeči nebo zvuky z okolního prostředí. Neslyšící lidé mohou být narození s touto vadou, mohou ji získat v důsledku nemoci nebo úrazu nebo mohou postupně ztrácet sluch v průběhu života v důsledku stárnutí. Neslyšící lidé často využívají znakový jazyk, což je vizuální jazyk, který se skládá z různých gest, mimiky a pohybů rukou a těla. Mezi neslyšícími lidmi je nejčastěji zaznamenána částečná ztráta sluchu, tedy neslyšení některých zvuků. Zcela neslyšících lidí jsou zhruba 2 % populace.

neslysici

Cílem tohoto svátku je šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost, upozornit na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a na způsoby, jak je překonat.

V rámci Mezinárodního dne neslyšících se po celé ČR konají nejrůznější přednášky s tematikou sluchového postižení, divadelní představení a koncerty tlumočené do znakového jazyka, dny otevřených dveří v organizacích pomáhajících neslyšícím.

Ve Zlíně dne 22. září 2023
Zpracovala Mgr. Vendula Ševčíková, Ph.D.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.