Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.
Aktualizováno: 19. 3. 2024

Užívání elektronických cigaret neboli vapování je celosvětově stále oblíbenější alternativou kouření klasického tabáku. Díky popularizaci vapingu na sociálních sítích se však e-cigarety staly také zálibou mezi dětmi a dospívajícími. Oproti dospělým má užívání e-cigaret mezi dětmi svá specifika. Mladí lidé na elektronické cigarety z velké části nahlíží jako na součást trendu a stylu. Důvodem je samozřejmě „peer pressure“ (tlak vrstevníků podobných zájmů), influenceři a youtubeři. Pro děti na základních školách je velkým lákadlem provádění tzv. vapovacích triků. Jedná se o techniku, při které je potřeba vtáhnou do plic velké množství bílého aerosolu a ten následně vydechovat ústy či nosem v různých obrazcích (např. tvar kolečka či medúzy). Na středních školách už pak slouží e-cigarety spíše jako méně nápadná náhrada běžných cigaret při vznikající nebo už rozvinuté závislosti.

obrazek cigarety1

Dalším lákadlem jsou pro děti barevné obaly, které mají prvky nebo rysy připomínající potravinu nebo kosmetický přípravek. Příchuť vábí tím, že voní po nejrůznějším ovoci, popř. způsobuje pocit chladu v ústech (příchuť: ICE), což podněcuje zájem dětí, které chtějí všechno vyzkoušet.

obrazek cigarety2

Reklama často při prodeji elektronických cigaret vytváří mylný dojem, že jsou méně škodlivé než jiné výrobky nebo že jejím cílem je snížení účinků některých škodlivých složek kouře.

Největším rizikem při vapování je možnost předávkování nikotinem. Například 600 potahů u jedné e-cigarety odpovídá cca 3 krabičkám běžných cigaret. Vzhledem k tomu, že takovou e-cigaretu lze vykouřit za 1 až 2 hodiny, dochází ke snadné intoxikaci hlavně u dětí a současně vzniká i velmi rychlá závislost. Velkou hrozbou kromě nikotinu pro děti je látka HHC, která je nejen ve formě e-cigaret, ale také může být obsažena například ve formě gumových medvídků nebo jiných želatinových cukrovinek.

Stále není k dispozici dostatečné množství studií o dopadu e-cigaret na lidské zdraví. Nejméně zmapovanou oblastí jsou především dlouhodobé následky. Mnoho studií prokázalo negativní vliv těžkých kovů a nikotinu na lidské zdraví, které elektronické cigarety obsahují. Těžké kovy, jako kobalt, nikl a olovo se uvolňují často už při nažhavení elektronické spirálky, jsou toxické zejména pro játra a ledviny. Stejně tak negativně ovlivňují funkci kardiovaskulárního systému i pohlavních orgánů. Nikotin vyvolává silnou závislost a je toxický pro nervovou soustavu, což je rizikové hlavně u dětí. Působením nikotinu dochází ke stažení cév, zvýšení krevního tlaku a ke zrychlení srdeční činnosti. Další významnou skupinou látek obsažených v elektronických cigaretách jsou aromata, jejichž působení na lidský organismus ještě není zcela prozkoumáno. Jak však již bylo zjištěno, např. u elektronické cigarety se skořicovou příchutí byla prokázána přítomnost kancerogenních látek.

Rodiče by měli být o e-cigaretách dostatečně informování a měli by se svými dětmi o e-cigaretách otevřeně mluvit. S možnými dotazy se děti můžou odkazovat na web nekuratka.cz

Ve Zlíně dne 23. 2. 2024

Zpracovala: Ing. Bc. Jana Žajdlíková

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.