Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Kontrola zmrzlin ve Zlínském kraji v roce 2023

Aktualizováno: 29. 12. 2023

V rámci regionálního úkolu byl proveden zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v období od července do srpna 2023 státní zdravotní dozor zaměřený na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin s mléčnou složkou včetně odběru vzorků. Celkem bylo provedeno 20 kontrol s odběrem vzorků zmrzlin v provozovnách stravovacích služeb (stánky, cukrárny, kavárny, bistra a restaurace).
Laboratorní vyšetření bylo provedeno v následujícím rozsahu: stanovení počtu bakterií z čeledi Enterobacteriaceae a stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků a jejich toxinů.

Fotodokumentace KHS ZK:

Zmrzliny foto

výrobník na točenou zmrzlinu kontrola teploty odebraný vzorek

Z celkového počtu 20 odebraných vzorků (17 točených zmrzlin a 3 kopečkové zmrzliny) bylo 17 vzorků zmrzlin nevyhovujících v parametru Enterobacteriaceae. Z hlediska způsobu prodeje nevyhovělo 16 vzorků točené zmrzliny a 1 vzorek kopečkové. Z hlediska zastoupení jednotlivých druhů podle příchutí bylo odebráno 15 vzorků vanilkové (14 nevyhovělo, 1 vyhověl), 1 vzorek banánové (vyhověl), 1 vzorek smetanové (nevyhověl), 1 vzorek jahodové (nevyhověl), 1 vzorek perníkové (vyhověl) a 1 vzorek blue magic (nevyhověl).
Vzorky zmrzlin byly nevyhovující v ukazateli Enterobacteriaceae, což svědčí o nedodržování správné hygienické praxe při výrobě zmrzliny a sanitaci výrobníku. Za určitých okolností mohou tyto mikroorganismy způsobit alimentární onemocnění a poškodit tak zdraví spotřebitelů. Ve dvou případech byly v provozovně nalezeny zmrzlinové směsi s prošlým datem minimální trvanlivosti.

V ostatních ukazatelích (koagulázopozitivní stafylokoky a přítomnost enteretoxinu – Staphylococcus aureus A, B, C, D-RPLA) vzorky vyhověly.

Závěr:
Ze 20 odebraných vzorků zmrzlin nevyhovělo v parametru Enterobacteriaceae 17 vzorků, což je 85 % z celkového počtu.

Sankce:
Za zjištěné nedostatky v kontrolovaných provozovnách bylo uloženo celkem 16 pokut v celkové výši 38.000,- Kč a v jednom případě domluva.

Nápravná opatření:
V 16 provozovnách bylo nařízeno 47 opatření: 16x nařízení sanitace
zmrzlinového stroje, nádobí a zařízení používaného k přípravě zmrzliny, 16x nařízení odběru vzorku na mikrobiologické vyšetření v ukazateli Enterobacteriaceae a 15x nařízení úpravy HACCP.


Zpracoval: MVDr. Miroslav Jaroš
Ve Zlíně dne 18. 9. 2023

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.