Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Horko při práci – pokyny pro pracoviště

Aktualizováno: 17. 10. 2023
worker

Změna klimatu je skutečností, která může negativně ovlivnit pracovní prostředí a bezpečnost pracovníků. Rostoucí teploty představují riziko tepelného stresu, kterému jsou vystaveni pracovníci v celé řadě odvětví.
Tepelný stres představuje riziko pro pracovníky, kteří pracují ve vnitřních prostorách, i pro pracovníky, kteří vykonávají svou práci venku, a to napříč všemi odvětvími. Míra jeho závažnosti závisí na místě výkonu práce, ale také na individuálních charakteristikách pracovníků, jako je věk, zdravotní stav, sociálně-ekonomický status a dokonce i pohlaví. Ty musí být v rámci opatření zaměřených na řešení a zmírňování rizik spojených s prací v horku zohledněny.

prirucka horko

Praktický průvodce informační agentury Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) s názvem „Horko při práci – pokyny pro pracoviště“ přináší praktické pokyny, jak řídit rizika spojená s prací v horku.
Tato příručka je určena jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a pojednává o organizačních a technických opatřeních ke snížení a řízení rizik spojených s horkem a příslušné odborné přípravě pracovníků. Nabízí pracovištím nejen praktické návody (organizační a technické povahy), jak toto pracovní riziko snížit a řídit, ale i praktické způsoby a opatření, jaká opatření by měla být přijata v případě, že se u pracovníka začnou projevovat příznaky onemocnění spojeného s horkem.
Daná příručka „Horko při práci – pokyny pro pracoviště“ je k dispozici i ve více jazycích EU a je dostupná na odkaze: https://osha.europa.eu/cs/publications/heat-work-guidance-workplaces

Zpracovala Ing. Pavlína Pencová

Zdroje:
https://osha.europa.eu/cs/highlights/heat-work-guidance-workplaces-now-available-more-eu-languages
https://osha.europa.eu/cs/publications/heat-work-guidance-workplaces

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.