Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti ve Zlínském kraji

Aktualizováno: 2. 8. 2023

V období od 30. 6. 2023 do 15. 7. 2023 provedla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem 26 kontrol, které se zabývaly zajištěním dětské rekreace.

Sumární přehled o kontrolách:

• POČET ZKONTROLOVANÝCH TÁBORŮ:
25 zotavovacích akcí, 1 jiná podobná akce pro děti

• POČET SANKCÍ/celková výše:
0 (část kontrol není ukončena a je v řešení)

• POČET ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ NA TÁBORECH:
1x ve zdravotnické dokumentaci dětí a fyzických osob (potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí)
1x ve stravování (potraviny nebyly skladovány ve vhodných skladovacích podmínkách)

Sumární přehled o akcích, které evidujeme k 15. 7. 2023:

• 108 zotavovacích akcí, kde probíhá 139 běhů a je rekreováno 7212 dětí

ZOTAVOVACÍ AKCE – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

• 30 jiných podobných akcí pro děti, kde probíhá 36 běhů a je rekreováno 910 dětí

JINÁ PODOBNÁ AKCE PRO DĚTI – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví výše uvedená definice zotavovací akce, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

Zpracovala Mgr. Ivana Lukašíková
Ve Zlíně, dne 17. července 2023

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.