Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.
Aktualizováno: 11. 9. 2023

Úrazy vždy představovaly problém zejména dětského věku. V čase prázdnin, dovolených a pobytů v přírodě je toto téma více než aktuální. Úrazy a otravy jsou nejčastější příčinou úmrtí u dětí, a protože se jim dá ve většině případů zabránit, je prevence nejdůležitější způsob, jak nepříznivé statistické údaje zvrátit.

Na následky úrazu umírá ročně v České republice více než 110 dětí a dalších 2 tisíce dětí má po úraze trvalé následky. Ročně si vyžádají přes 30 tisíc hospitalizací a dalších 450 tisíc dětských úrazů je každý rok ambulantně ošetřeno. Mezi nejčastější příčiny úrazu patří pády, dopravní nehody, působení neživotné síly, opařeniny a popáleniny.

Jak dítě roste a vyvíjí se, mění se také prostředí, ve kterém se pohybuje. Bohužel nemá dostatek zkušeností ani představu, s jakým nebezpečím se může setkat. Až příliš často je úraz výsledkem zbytečných rizik a špatného odhadu situace. O úrazech, jejich následcích a zejména prevenci před nimi, je nutné s dětmi mluvit, aby si zažili bezpečné chování a považovali ho za samozřejmost.
S tímto může pomoci i krátké video a brožurka od Státního zdravotního ústavu, které najdete níže v uvedených odkazech.

https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/Mluvme-s-detmi-o-rizicich-urazu.mp4
https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/02/prevence_urazu_otrav_deti_dospivajici_krivky.pdf

Ve Zlíně dne 19. 7. 2023
Zpracovala Ing. Petra Žídková, DiS.

Zdroje:
https://sancedetem.cz/urazy-u-deti-jejich-prevence
https://szu.cz/tema/prevence-urazu-nasili-a-otrav/prevence-detskych-urazu/
https://szu.cz/aktuality/mluvme-s-detmi-o-rizicich-urazu-chvilka-prevence-muze-predejit-zranenim/
https://www.nzip.cz/clanek/974-cyklisticke-urazy
https://detstvibezurazu.cz/urazy-deti/

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.