Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Zhodnocení letní koupací sezóny 2023 ve Zlínském kraji

Aktualizováno: 29. 12. 2023
obrazek 1

V letní sezóně 2023 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též „KHS ZK“) monitorovala ve Zlínském kraji jakost povrchových vod využívaných veřejností ke koupání a provozování vodních sportů v 9 koupacích oblastech (tj. vodních plochách bez provozovatele, které využívá ke koupání větší počet osob). Jednalo se o tyto koupací oblasti: Bystřička – u hráze, Bystřička – pláž, Horní Bečva, štěrkoviště Nový Hrozenkov, Luhačovická (Pozlovická) přehrada – oblast u kempu, Luhačovická (Pozlovická) přehrada – oblast u hráze, retenční nádrž Všemina, Štěrkoviště v Otrokovicích a v Napajedlech slepé rameno řeky Moravy Pahrbek

obrazek 2

V případě koupališť ve volné přírodě (Albatros v Ostrožské Nové Vsi) a přírodních biotopů (jedná se uměle vybudovanou vodní plochu se systémem přírodního způsobu čištění vody) ve Zlínském kraji v Modré na Uherskohradišťsku, Honěticích na Kroměřížsku a na Vsetínsku v Prostřední Bečvě má povinnost sledovat jakost vody a zabezpečit další služby na břehu provozovatel. Během koupací sezony 2023 bylo provedeno 103 kontrol jakosti výše uvedených povrchových vod.
V případě koupací oblasti Pahrbek Napajedla byl od 24. 8. 2023 v platnosti zákaz koupání, který vydala KHS ZK z důvodu masivního výskytu sinic a chlorofylu v této koupací vodě, jejíž kvalita neodpovídala hygienickým požadavkům a hrozilo akutní poškození zdraví veřejnosti využívající koupací oblast Pahrbek ke koupání a provozování vodních sportů.

upozorneni

V koupací sezóně 2023 bylo zaznamenáno na základě ohlášení zdravotních problémů vzniklých v důsledku koupání nebo kontaktu s koupací vodou formou dotazníku (dotazníku SZÚ Praha, Centrum hygieny vody, umístěného pro veřejnost na webových stránkách www.khszlin.cz, Koupání ve volné přírodě) onemocnění několika osob cerkáriovou dermatitidou (motolicí) po koupání v Bělovodských rybnících v obci Lukov. Vzhledem ke skutečnosti, že v případě těchto rybníků se jedná o rybochovné rybníky, které nejsou cíleně určeny ke koupání a jsou tudíž užívány k těmto aktivitám v rámci tzv. obecného užívání vod, byl v dané záležitosti kontaktován starosta obce Lukov. Starosta obce aktivně bezprostředně po zjištění výskytu onemocnění vyvěsil upozornění pro návštěvníky Bělovodských rybníků s bližšími informacemi o rizicích nákazy cerkáriovou dermatitidou. Formou dotazníku (umístěného pro veřejnost na webových stránkách www.khszlin.cz, Koupání ve volné přírodě) byla situace řešena se SZÚ Praha, Mgr. Pumannem, a to z hlediska sběru šneků a následných analýz, které provedl SZÚ. Obdobná situace byla v minulém roce řešena v obci Vlčková.

cerkariova dermatitida 1

Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které se u člověka projevuje tvorbou skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže. Je doprovázena intenzivním svěděním, které trvá obvykle několik dní. Způsobují ho drobní parazitičtí živočichové především rodu Trichobilharzia, jejichž životní cyklus je vázán jednak na vodní plže a dále na vodní ptáky (např. divoké kachny).
Z hlediska cerkáriové dermatitidy je nejdůležitější fází životního cyklu tzv. cerkáriové stádium, které se uvolní z plže do vody a snaží se najít vodního ptáka, ve kterém by dokončilo svůj vývoj. Pokud narazí cerkárie na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže. Při opakovaném setkání je pokus o průnik kůží člověka provázen silnou imunitní reakcí, což je vlastně cerkariová dermatitida (zdroj SZÚ).

Obrazek3

Pro ty, kteří dávají přednost „umělým“ koupalištím s bazény, nabízí své služby ve Zlínském kraji sezónní koupaliště, kde sledování jakosti vody, zajištění stavebně technického stavu zařízení a vybavenosti areálů je povinností jejich provozovatele. Hygienici provádějí kontroly plnění těchto povinností provozovateli a v rámci státního zdravotního dozoru odebírají vzorky bazénových vod. V letní sezóně 2023 bylo provedeno Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem 106 kontrol provozování umělých bazénů. Za neplnění povinností bylo ve správním řízení uděleno 5 sankcí. Drobnější nedostatky (např. překročení mezních hodnot některých kontrolovaných ukazatelů kvality bazénové vody, drobné provozně technické nedostatky s okamžitou nápravou) byly s provozovateli řešeny v 7 případech domluvou.
Ke konci koupací sezony byl řešen podnět ze strany veřejnosti – podatelka navštívila koupaliště v obci Mikulůvka, kde na závěr sezóny probíhala akce – pstruhobraní. Po koupání v bazénu se u podatelky i členů rodiny objevily zdravotní komplikace. KHS ZK provedla kontrolu s odběrem vzorků plnící vody a vody v dětském bazénu, hlavní bazén nebyl v provozu. Výsledky analýz byly v souladu s požadovanými hodnotami v rámci stanovovaných ukazatelů; nad limit byla pouze hodnota rozdílového ukazatele TOC (celkový organický uhlík).

Pstruhobrani

Pstruhobraní
Jedná se o každoroční akci v obci Mikulůvka, při které mají děti v kádi k vlastnoruční výlov připraveny ryby (letos se jednalo o pstruhy). Vlastnoruční výlov – pro dospělé je za poplatek a ryby jsou vypouštěny do bazénu. Po ukončení akce (vylovení všech ryb), která trvá cca 15-20 minut, je bazén kompletně vyčištěn a následně je opět zpřístupněn veřejnosti.

Ve Zlíně, 13. 10. 2023
Zpracovala Ing. Eva Javoříková

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.