Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Onemocnění pertusí (černým kašlem) ve Zlínském kraji k 19. 5. 2024

Aktualizováno: 20. 5. 2024

Černý kašel neboli pertuse, je nakažlivá kapénková infekce. Nemoc se přenáší vzdušnou cestou při přímém styku s nemocným. Přenos předměty potřísněnými sekrety horních cest dýchacích je vzácný. Inkubační doba nemoci je 5-21 dní, nejčastěji 7-10 dní. Rychlá a přesná diagnostika onemocnění pertusí je důležitá pro včasné zahájení správné antibiotické léčby.

Krajské hygienické stanice monitorují výskyt onemocnění a provádějí protiepidemická opatření k zabránění šíření onemocnění. Ve Zlínském kraji, stejně, jak v jiných krajích narůstá počet onemocnění pertusí, nejvíce onemocnění je ve věku 15-19 let.

Aktuální situace ve Zlínském kraji ke dni 19. 5. 2024 – absolutní počty:

Pertuse graf

Pravidelné očkování snížilo míru rizika úmrtí na pertusi na minimum. V posledních desetiletích celosvětově však počet onemocnění stoupá, zejména u adolescentů a dospělých. Tito nemocní mohou být potencionálními riziky pro nenaočkované nebo částečně naočkované děti, a proto Česká vakcinologická společnost doporučuje očkování těhotných žen jednou dávkou kombinované vakcíny proti pertusi, difterii a tetanu (Tdap, vakcína s tetanickým toxoidem, se sníženým množstvím difterického toxoidu a acelulární pertusovou složkou). Nejlepší načasování očkování je od 27. gestačního týdne, vzhledem k maximálnímu přenosu mateřských protilátek do těla plodu. Ženám, které nebyly očkovány v těhotenství proti pertusi, je doporučeno podání jedné dávky Tdap vakcíny ihned po porodu, aby se minimalizovalo riziko přenosu onemocnění na novorozence. Očkování proti pertusi je bezpečné také pro kojící ženy.

Doporučujeme přeočkování proti černému kašli i v dospělosti. V rámci prodloužení očkování proti tetanu lze použít právě kombinovanou vakcínu, která kromě tetanu nás ochrání i proti onemocnění černým kašlem a záškrtem.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.