Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

MZ ČR – seznam přírodních koupališť a povrchových vod ke koupání pro rok 2023

Aktualizováno: 22. 3. 2023

V souladu s § 6g odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů sestavilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání, navržený pro rekreační sezonu 2023. Návrh seznamu je v souladu s ustanovením § 6g odst. 3 výše citovaného zákona zpřístupněn na dobu 10 dnů veřejnosti k připomínkám. Připomínky je možné uplatnit u místně příslušné krajské hygienické stanice.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.