Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 17. 2. 2023

Aktualizováno: 24. 2. 2023

Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními v 7. kalendářním týdnu roku 2023 ve Zlínském kraji činila 1 093 nemocných na 100 000 obyvatel, oproti minulému týdnu došlo k poklesu o 19,1 %.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 2 392 nemocných osob na 100 000 obyvatel je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Ve všech věkových skupinách došlo k poklesu. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena v okrese Uherské Hradiště s hodnotou 1 355 nemocných osob na 100 000 obyvatel, následována okresem Kroměříž s hodnotou 1 212 nemocných osob na 100 000 obyvatel. V okrese Vsetín činí nemocnost 980 nemocných osob na 100 000 obyvatel a v okrese Zlín 921 nemocných na 100 000 obyvatel.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění je zaznamenán rapidní pokles epidemie založené na cirkulaci virů chřipky. Na území ČR se pomalu snižuje aktivita chřipky, nadále přetrvávají lokální ohniska výskytu chřipkových onemocnění. V rámci vyšetření chřipky se zvyšuje podíl detekcí A/H1 a chřipky B.

Stále se obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.

V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI 17 2
ARI okresy 17 2

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 17 2

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.