1. 8. 2023

Masters of Rock 2023 – zpráva

Aktualizováno: 25. 8. 2023

Místo konání akce: Areál likérky R. Jelínek, Razov 472, 763 12 Vizovice
Datum konání akce: 13. 7. 2023 – 16. 7. 2023

Pořadatelem 19. ročník největšího mezinárodního rockového open airu festivalu MASTERS OF ROCK 2023 byla jako každý rok agentura Pragokoncert ve spolupráci se společností R. JELÍNEK DESTILLERY a. s. a Městem Vizovice. Akce se zúčastnili návštěvníci z cca 36 zemí a na dvou podiích vystupovalo 80 hudebních skupin. Dle médií se festivalu zúčastnilo téměř 20 000 fanoušků.
Ve dnech 13. – 16. 7. 2023 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na předmětné akci státní zdravotní dozor.
Hodnocení festivalu z hlediska hygieny obecné a komunální
V rámci státního zdravotního dozoru byl proveden dozor kempů a hygienického zajištění, dozor úklidu areálu, funkčnost hygienických zařízení v areálu, spolupráce s ostatními organizacemi a složkami státní správy.
Ubytování pro návštěvníky bylo k dispozici ve veřejných tábořištích: Veřejné tábořiště Těchlov (v blízkosti areálu u vstupu č. 1 i č. 2 a ze severní strany od areálu na louce) a Parking Louka z jižní strany (za autobusovou zastávkou Razov).

HOK

Hygienické zázemí pro návštěvníky (toalety, umývárny a sprchy) byly k dispozici jak přímo v areálu, tak i před vstupem č. 1. V areálu bylo navíc umístěno cca 50 ks mobilních WC TOI TOI a 2 mobilní TOI TOI pro imobilní osoby. Dále byly k dispozici i mobilní sprchy umístěné v upraveném návěsu kamionu pod názvem Maxi shower truck (muži a ženy).
Další ubytování pro návštěvníky bylo zajištěno v kempech, kde bylo k dispozici zázemí (sprchy, WC, umývárny), které byly během našich kontrol čisté a udržované. Všichni provozovatelé měli k dispozici dezinfekční a čistící prostředky.
Celkem bylo zkontrolováno 6 veřejných tábořišť, byla provedena průběžná kontrola úklidu a hygienického zázemí v areálu a v jeho blízkosti. Lze konstatovat, že hygienická úroveň zajištěnosti areálu, veřejných tábořišť a souvisejících ploch byla na vyhovující úrovni.

Hodnocení festivalu z hlediska hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Provedeno bylo 36 kontrol prodejců rychlého občerstvení a 13 kontrol prodejců předmětů běžného užívání (textil, výrobky pro styk s potravinami, kosmetika). Závady byly zjištěny ve 4 provozovnách rychlého občerstvení. Na místě byly uloženy 2 sankce a další 2 sankce budou řešeny následně. Závady se týkaly nevhodných skladovacích podmínek potravin a pokrmů (nedostatečná kapacita chladících zařízení) a nevhodné přípravy pokrmů ze syrových vajec.
U stánků s prodejem předmětů běžného užívání nebylo zjištěno závažné pochybení a drobné nedostatky byly po upozornění odstraněny na místě. Většina provozovatelů kontrolovaných provozoven tak hygienické požadavky splnila.

HV

Ve Zlíně dne 31. 7. 2023
Zpracoval odbor HOK a odbor HVPBU

Zdroje
https://www.mastersofrock.cz/cs/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2389882

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.