Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Kontroly stravovacích zařízení za březen 2024

Aktualizováno: 10. 5. 2024

V březnu 2024 provedli zaměstnanci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též „KHS ZK“) celkem 102 kontrol. Z toho 3 kontroly byly provedeny na základě podnětů spotřebitelů a 1 kontrola v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárních onemocnění. V březnu rovněž proběhla kontrola 25 stánků s občerstvením v rámci Velikonočních trhů a jarmarků.

Sankce:

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo v březnu 2024 uloženo celkem 17 sankcí, v celkové výši 60. 000,- Kč,za menší nedostatky byly uloženy 3 domluvy.  Dále KHS ZK vydala 2 mimořádná opatření k likvidaci potravin.

Zjištěné nedostatky:

Nečastějšími nedostatky ve stravovacích provozech byla nedostatečná provozní i osobní hygiena, výskyt plísně uvnitř provozu, zjištění potravin s prošlou dobou použitelnosti a jejich nevhodné skladování či zvýšené riziko křížové kontaminace potravin a pokrmů.

obrazek 3

Kontroly předmětů běžného užívání za březen 2024:

V březnu 2024 provedli zaměstnanci oddělení předmětů běžného užívání KHS ZK 45 kontrol a 236 úkonů předcházející kontrole (výrobky vyhlášené v systému SAFETY GATE jako nebezpečné a kontroly výrobků s obsahem nově zakázaných látek HHC, HHC-O a THCP). Byl proveden odběr dvou hraček s měkčenými částmi, které jsou nabízeny spotřebitelům v distribuční síti ve Zlínském kraji. V této souvislosti bude prověřeno, zda tyto výrobky neobsahují nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové. Další vzorky budou odebrány v měsíci dubnu.

Sankce:

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo uloženo celkem 6 sankcí, z toho
5domluv
a 1 pokuta v celkové výši 2.000,- Kč za prodej kosmetických přípravků po datu minimální trvanlivosti a prodej kosmetických přípravků s obsahem zakázané látky Lilial. Ve všech případech přijali provozovatelé dobrovolná opatření a nevyhovující kosmetické přípravky stáhli z prodeje, popřípadě provedli nápravu.

Zjištěné nedostatky:

Opětovný výskyt kosmetických přípravků, které obsahují zakázanou látku Butylphenyl Methylpropional (Lilial), v provozovnách, kde na nedostatek již bylo v minulosti upozorněno. Nově zakázaná látka HHC nebyla v tržní síti objevena.

obrazek 4

HV foto 2

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.