Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Evropský imunizační týden a Světový týden očkování 2024

Aktualizováno: 22. 4. 2024

Letošní Evropský týden očkování 2024, který probíhá od 21. do 27. dubna, je tradiční součástí Světového týdne očkování 2024, který se každoročně koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Cílem tohoto týdne, zaměřeného na propagaci očkování, je zvýšit obecné povědomí o významu a důležitosti očkování v prevenci infekčních onemocnění zejména mezi rodiči a pečovateli, zdravotníky, politiky a rozhodovacími orgány a médii. Evropský region WHO ve spojení s dalšími aktivitami a Světovým týdnem očkování využije Evropský týden očkování 2024 ke zvýšení povědomí o významu očkování v každé fázi života.

Více informací v tiskové zprávě Státního zdravotního ústavu v Praze: https://szu.cz/aktuality/evropsky-imunizacni-tyden-a-svetovy-tyden-ockovani-2024/

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.