Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.
20. 1. 2023

Doporučená pravidla prevence respiračních onemocnění

Aktualizováno: 1. 3. 2023

Doporučená pravidla prevence respiračních onemocnění pro obecnou populaci

Podzimní a zimní období je spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění s tím, že těžký průběh onemocnění nejčastěji mohou vyvolat onemocnění chřipkou a covid-19. Původci obou těchto nákaz se přenášejí v kapénkách, šíří se tedy nejvíce kýcháním, kašláním, mluvením a mohou též ulpívat na předmětech, se kterými byl nemocný v kontaktu.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.