Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 13. 1. 2023

Aktualizováno: 20. 1. 2023

Ve 2. kalendářním týdnu roku 2023 došlo na území Zlínského kraje k poklesu hlášených akutních respiračních infekcí o 15,7 %, přičemž celková nemocnost dosáhla hodnoty 1 705/100 000 obyvatel. Uvedená hodnota nemocnosti je stále vysoká, jedná se o očekávaný stav v tomto období v rámci sezónní epidemie respiračních onemocnění včetně chřipky.
Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 3 234 osob na 100 000 obyvatel je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI stále hlášena na Uherskohradišťsku s hodnotou 1 982 osob na 100 000 obyvatel, následována okresem Vsetín s hodnotou 1 736 osob na 100 000 obyvatel. Okres Kroměříž a Zlín vykazují obdobnou nemocnost 1 573 nemocných osob na 100 000 obyvatel, resp. 1 548 nemocných osob na 100 000 obyvatel. Stále dominuje onemocnění chřipkou typu A, nicméně již byly zaznamenány i výskyty chřipky typu B.
Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.
V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů. U onemocnění chřipkou je nejdůležitější prevencí očkování.

ARI 13 1
ARI okresy 13 1

Ve Zlíně, dne 13. 1. 2023

MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

ARI graf 13 1

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.