Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 20. 1. 2023

Aktualizováno: 27. 1. 2023

Ve 3. kalendářním týdnu roku 2023 došlo na území Zlínského kraje k poklesu hlášených akutních respiračních infekcí o 19,1 %, přičemž celková nemocnost dosáhla hodnoty 1 379/100 000 obyvatel. Daná hodnota je pod epidemickým prahem, ale nemocnost ARI je stále vysoká.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 3 038 osob na 100 000 je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI stále hlášena v okrese Uherské Hradiště s hodnotou 1 468 osob na 100 000 obyvatel, následována okresem Zlín s hodnotou 1 419 osob na 100 000 obyvatel. V okrese Kroměříž činí nemocnost 1 327 nemocných osob na 100 000 obyvatel a v okrese Vsetín 1 273 nemocných na 100 000 obyvatel. Stále dominuje onemocnění chřipkou typu A.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění na území ČR v sentinelové surveillance je detekována chřipka především A/H3, mírně narůstá detekce A/H1pdm 2009 a mírně se zvyšuje spektrum dalších minoritně cirkulujících respiračních virů, narůstá počet detekcí rhinovirů, stále se uplatňuje RSV.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit zdravotní stav jejich blízkých.


V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů. U onemocnění chřipkou je nejdůležitější prevencí očkování.

ARI tabulka 20 1
ARI okresy 20 1

Ve Zlíně, dne 20. 1. 2023

MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

graf 20 1

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.