Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

4. únor – Světový den boje proti rakovině

Aktualizováno: 19. 5. 2023

Světový den boje proti rakovině (World Cancer Day) si každoročně připomínáme 4. února. Cílem je zvýšit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci i osvěta, která může pomoci výrazně snížit úmrtnost. Důležitou roli hraje prevence a včasný záchyt, jež by mohl společně se zdravým životním stylem snížit výskyt rakoviny až o 30 procent.

Incidence zhoubných novotvarů v České republice (ČR) dlouhodobě roste. V ČR každý 3. obyvatel v průběhu svého života onemocní rakovinou. V roce 2017 byly nejčastějším nově diagnostikovaným zhoubným onemocněním kožní nádory vyjma melanomu, tedy bazaliomy a spinocelulární karcinom dosahující velmi nízké úmrtnosti. Mezi další nejpočetnější diagnózy patří karcinomy tlustého střeva a konečníku, zhoubné nádory prostaty u mužů, karcinomu prsu u žen a nádory průdušnice, průdušek a plic. Po srdečně cévních onemocněních se zhoubné nádory řadí mezi druhou nejčastější příčinu úmrtí. V průměru je ročně diagnostikováno více než 87 000 pacientů se zhoubným novotvarem a ročně v souvislosti se zhoubným nádorem umírá cca 27 000 pacientů.

Rostoucí počet hlášených případů můžeme částečně dávat do souvislosti se stárnutím populace. Věk představuje hlavní rizikový faktor zhoubného bujení, mimo jiné díky kumulativnímu vlivu rizikových faktorů. Dalšími činiteli mohou být fyzikální a chemické kancerogeny obsažené ve znečištěném životním prostředí a změny životního stylu, zlepšená diagnostika zhoubných novotvarů a celková kvalita lékařské péče. To v důsledku znamená, že se stále více osob dožívá vyššího věku, kdy je riziko nádorového onemocnění nejvyšší.

V ČR existují plošné onkologické screeningové programy, jejichž účelem je detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) daného onemocnění. Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální, a přitom účinnější léčby. V ČR je od roku 2002 zaveden Národní program screeningu karcinomu prsu (mamo.cz) k prevenci rakoviny prsu, od roku 2008 Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla (cervix.cz) k prevenci rakoviny děložního čípku a od roku 2009 Národní program screeningu kolorektálního karcinomu (kolorektum.cz) k prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Péči o onkologicky nemocné pacienty v České republice zaštiťuje Národní onkologický program ČR (NOP). NOP byl zpracován na základě podmínek a potřeb ČR v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace (WHO) přijatých ke kontrole nádorových onemocnění. Cílem Národního onkologického programu České republiky je onkologická prevence, snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, zlepšování kvality života onkologicky nemocných a racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.

rakovina content

Zpracovala Ing. Hana Složilová
Ve Zlíně dne 3. února 2023

Zdroje:
https://www.onconet.cz/index.php?pg=narodni-onkologicky-program
https://www.onconet.cz/index.php?pg=narodni-onkologicky-program–prevence-nadorovych-onemocneni#screeningove-programy
https://www.linkos.cz/onkologicka-prevence/
https://www.linkos.cz/narodni-onkologicky-program/co-musite-vedet/ceska-republika-a-rakovina-v-cislech/
https://www.denik.cz/zdravi/rakovina-priznaky-smrtelne-nadory.html
https://www.janssen.com/czech/svetovy-den-boje-proti-rakovine
*https://www.nzip.cz/clanek/1187-rakovina-prsu-diagnoza-mamografie-ultrazvuk

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.