Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Aktuální informace o výskytu akutních respiračních onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 3. 2. 2023

Aktualizováno: 10. 2. 2023

V 5. kalendářním týdnu roku 2023 je situace na území Zlínského kraje hlášených akutních respiračních infekcí srovnatelná s nemocností v předchozích dvou týdnech, s hodnotou 1 362 nemocných na 100 000 obyvatel. Z těchto údajů vyplývá, že nemocnost je stále významná bez výraznějšího poklesu.

Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 3 111 osob na 100 000 je zaznamenána u předškolních dětí, tj. u dětí ve věkové kategorii 0-5 let, nicméně opětovně došlo k nárůstu počtu nemocných u školních dětí, a to o 14,6 %. Z okresů je nejvyšší nemocnost ARI hlášena v okrese Vsetín s hodnotou 1 507 osob na 100 000 obyvatel, následována okresem Zlín s hodnotou 1 386 osob na 100 000 obyvatel a Uherské Hradiště 1 370 na 100 000. V okrese Kroměříž činí nemocnost 1 099 nemocných osob na 100 000 obyvatel.

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění na území ČR jsou evidovány laboratorní záchyty virů chřipky A/H3 a A/H1pdm, rhinoviry a RS viry. Zvýšil se podíl A/H1pdm a viru chřipky typu B. Je pozorován rapidní pokles epidemie založené na cirkulaci virů chřipky.

Obracíme se na všechny, kteří přicházejí navštívit své blízké do zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.


V prevenci doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými, případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje. Doporučujeme i nošení respirátorů. Důležité je opakovaně si mýt ruce, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů.

ARI 3 2
ARI okresy 3 2

Ve Zlíně, dne 3. 2. 2023
MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Eliška Hošková

Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 3. 2. 2023

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.