Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

22. duben – Den Země

Aktualizováno: 24. 4. 2023

Co je Den Země?
Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí, která je koordinována organizací Earth Day Network.

Co je životní prostředí?
Životní prostředí je zjednodušeně řečeno soubor složek neživé přírody (ovzduší, půdy, vody) a živých organismů včetně člověka. Vzájemným působením faktorů mezi sebou se zabývá věda zvaná ekologie.

Den Zeme

Jak to začalo?
Myšlenka dostat ochranu životního prostředí do středu pozornosti se objevila v hlavě amerického senátora Gaylorda Nelsona už v roce 1962. Nicméně politické okolnosti této tématice ještě několik let nepřáli.
Senátor Nelson se nevzdával a pokračoval v diskuzích na téma ochrany životního prostředí napříč celou zemí a v roce 1969 inspiroval mírového aktivistu Johna McConnella, který příšel s myšlenkou slavit Den Země.
Tuto myšlenku poprvé přestavil na konferenci UNESCO konané v americkém San Francisku. Původně pro oslavu Dne Země navrhoval datum 21. března, tedy počátek jara, ale nakonec byl stanoven na 22. dubna. V roce 1970 byla v Americe uspořádána celostátní osvětová akce, které se účastnilo 20 miliónů lidí, ticíse škol a místních komunit. Tímn oficiálně vznikl Den Země, ke kterému se postupně přídávali další státy. V roce 1971 se záštity nad akcí ujala OSN.
Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice a každým rokem nabývá stále věšího významu a těší se narůstajícímu zájmu.

Význam Dne Země
Spočívá v tom, že umožňuje skutečně každému přispět k péči o životní prostředí v místním, celostátním a současně celosvětovém kontextu. Umožňuje spojit síly široké veřejnosti a představitelů politické i ekonomické moci ve jménu ochrany přírody a životního prostředí.

Jak Den Země může probíhat ?
Den Země je se značným předstihem připravovaný projekt, který většinou probíhá tak, že se v jednolivých zemích konají různé festivaly, pochody, znalostní soutěže, koncerty, úklidové práce a další ekologicky prospěšné aktivity.
Vyjímkou v tomto směru není ani Zlínský kraj, i tady se při této příležitosti konají nejrůznější akce, a to ve větších i menších městech a obcích, např. Den Země v Kovozoo, Den Země v Zoo Zlín, Den Země v Rymicích, Den Země v městech Vsetín, Valašské Meziříčí, Zlín, Luhačovice, Otrokovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Uherský Brod, a řada dalších. K oslavám se nezapomínají připojit ani školy a zájmové organizace ve Zlínském kraji, včetně ekocenter, kterých je ve Zlínském kraji hned 16.

Zapojit se do oslav můžete i sami, např. úklidem odpadu kolem bydliště, přemýšlením nad svou „ekologickou stopou“ a jejím snížením např. vědomým šetřením s pitnou vodou, zhasínáním zbytečně svítících žárovek v domácnosti, tříděním odpadu, případně využíváním MHD nebo jízdy na kole při přesunu do zaměstnání. Tento den je ideální příležitost začít nad svým chováním k životnímu prostředí přemýšlet.

Ve Zlíně dne 18. 4. 2023
Zpracovala Ing. Petra Žídková, DiS.

Zdroje:
https://www.earthday.org/history/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_Zem%C4%9B
https://www.ekocentra.cz/kraj/zlinsky/
https://www.mvcr.cz/clanek/zivotni-prostredi.aspx

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.