Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Výsledky kontrol odboru výživy a předmětů běžného užívání – březen 2023

Aktualizováno: 18. 5. 2023

Hygiena výživy

V březnu 2023 provedli zaměstnanci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též „KHS ZK“) celkem 122 kontrol.

Sankce:
Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo v březnu 2023 uloženo celkem 32 sankcí, z nichž bylo 21 pokut v celkové výši 68 000,- Kč a za menší nedostatky bylo uloženo 11 domluv. KHS ZK uzavřela 1 provozovnu a vydala 4 opatření na likvidaci potravin.

Zjištěné nedostatky:
V provozovně, která byla uzavřena byly zjištěny závažné závady na úseku provozní i osobní hygieny, stopy po výskytu hlodavců a bylo nalezeno značné množství masa neznámého původu. Kontrolní zjištění prokázalo dlouhodobé zanedbávání provádění pravidelné sanitace, jehož důsledkem byly také stopy trusu hlodavců ve skladovací části i v prostoru kuchyně. Po provedení sanitace a provedení likvidace potravin byla provozovna na základě provedené kontroly opět otevřena. V ostatních provozovnách, kde byla nařízena likvidace potravin byly opět zjištěny potraviny s prošlým datem použitelnosti nebo potraviny neznámého původu.

SZD HV graf

Fotodokumentace:
Nedostatky zjištěné při kontrolách stravovacích provozů

  • nedostatečná provozní a osobní hygiena
  • znečištěná technologická zařízení (chladicí a mrazicí zařízení)
  • nálezy potravin s prošlým datem použitelnosti a neznámého původu
  • riziko křížové kontaminace a nevhodné skladovací podmínky
SZD HV

Hygiena předmětů běžného užívání

V březnu 2023 provedli zaměstnanci oddělení předmětu běžného užívání Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 52 kontrol.

Odebrány byly 3 druhy kosmetických přípravků, u kterých je původní složení výrobku přelepeno složením jiného znění. Cílem odběru vzorků je zjištění, zda kosmetické přípravky neobsahují pro reprodukci toxickou látku „Lilial“, (INCI: Butylphenyl methylpropional), která může představovat významnější riziko pro lidské zdraví a splňují tak požadavky na zdravotní nezávadnost. Další vzorky budou odebrány v měsíci dubnu.

SZD PBU graf

Zjištěné nedostatky:
Opakovaný výskyt kosmetických přípravků, které obsahují zakázanou látku Butylphenyl Methylpropional (Lilial) v provozovnách, ve kterých již byly provozovatelé upozorněni na nutnost stažení těchto výrobků.

Sankce:
Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo uloženo celkem 5 sankcí. Za prodej kosmetických přípravků po datu minimální trvanlivosti a prodej kosmetických přípravků s obsahem zakázané látky Lilial byly uloženy 2 pokuty v celkové výši 9 000 Kč. Za menší nedostatky pak byly provozovatelům uloženy 3 domluvy. Ve všech případech přijali provozovatelé dobrovolná opatření a nevyhovující kosmetické přípravky stáhli z prodeje, popřípadě provedli nápravu.

Podněty:
Úrad verejného zdravotníctva SR postoupil podnět na nerezové hrnce. Podnět je od spotřebitele, který uvádí, že po umytí a utření zanechává hrnec černé šmouhy na utěrce. KHS odebere vzorek k následnému testování.

Fotodokumentace:
Nedostatky zjištěné při kontrolách

  • kosmetické přípravky nedostatečně značené, nebo prodávané po datu minimální trvanlivosti.
  • nebezpečné výrobky, stažené z prodeje kontrolovanými osobami
SZD PBU

Zpracoval: kolektiv zaměstnanců HVPBU
Ve Zlíně dne 10. 5. 2023

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.