Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Výsledky kontrol odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání – únor 2023

Aktualizováno: 31. 3. 2023

Hygiena výživy

V únoru 2023 provedli zaměstnanci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem 111 kontrol.

Sankce:
Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo v únoru 2023 uloženo celkem 20 sankcí, z nichž 10 pokut bylo v celkové výši 31 000,- Kč a za menší nedostatky bylo uloženo 10 domluv. KHS ZK vydala 3 opatření na likvidaci potravin.

Zjištěné nedostatky:
Mezi nejzávažnější nedostatky se řadí nález potravin s prošlou dobou použitelnosti v několika provozovnách. Dále byly zjišťovány závady na úseku provozní a osobní hygieny.

HV graf

Fotodokumentace – nedostatky zjištěné při kontrolách stravovacích provozů:

 • nedostatečná provozní hygiena
 • špinavé obklady na stěnách
 • zbytky potravin na pracovních plochách, mastnota
 • riziko kontaminace připravovaných potravin
 • nedostatečná osobní hygiena (chybějící mýdlo, papírové ručníky)
 • neudržované pracovní plochy a jednotlivé úseky
 • nevyhovující přepravní nádoby (várnice)
HV kuchyne

Hygiena předmětů běžného užívání

V únoru 2023 provedli zaměstnanci oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 51 kontrol.

Sankce:
Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru byly uloženy celkem 3 sankce. Dvě formou domluvy a jedna pokuta v celkové výši 2 000,- Kč za prodej kosmetických přípravků po datu minimální trvanlivosti, přičemž byla kontrolovaná osoba upozorněna na povinnost vyčlenit a označit přípravky, u nichž datum minimální trvanlivosti uplynulo. V dalších případech kontrolované osoby přijaly dobrovolná opatření a nevyhovující kosmetické přípravky stáhly z prodeje.

Zjištěné nedostatky:
Hlavními nedostatky zjištěnými při výkonu státního zdravotního dozoru byl stálý výskyt kosmetických přípravků, které obsahují zakázanou látku Butylphenyl Methylpropionalu (Lilial), výskyt vyhlášených nebezpečných výrobků v tržní síti a nepředložení nabývacích dokladů.

PBU graf

Podněty:
ČOI postoupila podnět na olupování potisku z plastového dětského talířku (po opakovaném mytí v myčce, která byla na symbolech pro použití uvedena). KHS odebrala vzorky, které budou testovány v akreditované laboratoří.
Fotodokumentace:

 • příklady kosmetických přípravků s obsahem Lilialu, které byly zjištěny při kontrolách
 • nebezpečné výrobky nalezené v tržní síti:
PBU foto

Ve Zlíně, dne 14. 3. 2023
Zpracoval: MVDr. Miroslav Jaroš a kolektiv zaměstnanců

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.